Cyfarfod â'r 3 Gyrrwr Perfformiad Ymgyrch Caffael Defnyddiwr

Mae yna ddwsinau o ffyrdd i wella perfformiad ymgyrchu. Gall popeth o'r lliw ar botwm galwad i weithredu i brofi platfform newydd roi canlyniadau gwell i chi. Ond nid yw hynny'n golygu bod pob tacteg optimeiddio AU (Caffael Defnyddiwr) y byddwch chi'n rhedeg ar ei draws yn werth ei wneud. Mae hyn yn arbennig o wir os oes gennych adnoddau cyfyngedig. Os ydych chi ar dîm bach, neu os oes gennych gyfyngiadau cyllidebol neu gyfyngiadau amser, bydd y cyfyngiadau hynny yn eich atal rhag ceisio