Tudalen Glanio Arferion Gorau: Sut i Optimeiddio ar gyfer Trosi

Wrth i farchnata i mewn barhau i esblygu, mae hefyd yn dod yn anoddach ei wneud yn effeithiol. Mae marchnata bellach yn aml-sianel ac yn amlochrog. Nid yw mor syml â phostio ar gyfryngau cymdeithasol ddwywaith yr wythnos neu anfon e-bost unwaith y mis. Mae'n rhaid i chi fod yn gweithredu'n griw o wahanol dactegau sydd i gyd yn ategu ei gilydd, tra hefyd yn gallu addasu ac addasu os nad yw tacteg yn gweithio. Mae'n flinedig bod yn

Marchnata Optimeiddiedig: Pam ddylech chi Alinio Segmentu Brand ag Actifadu ac Adrodd

Gyda llawer iawn o ddata wedi'u creu ar draws sawl sianel farchnata, mae brandiau'n cael eu herio i drefnu a gweithredu'r asedau data cywir i wneud y mwyaf o berfformiad traws-sianel. Er mwyn deall eich cynulleidfa darged yn well, gyrru mwy o werthiannau, a lleihau gwastraff marchnata, mae angen i chi alinio cylchraniad eich brand ag actifadu ac adrodd digidol. Rhaid i chi alinio pam eu bod yn prynu gyda phwy sy'n prynu (cylchraniad y gynulleidfa) â'r hyn (profiad) a sut (actifadu digidol) fel bod pawb