Mae Fflip Remedy Digital yn Gwneud Prynu, Rheoli, Optimeiddio a Mesur Hysbysebu Dros y Brig (OTT) Hysbysebu Syml

Mae'r ffrwydrad wrth ffrydio opsiynau cyfryngau, cynnwys a gwylwyr dros y flwyddyn ddiwethaf wedi gwneud hysbysebu Over-The-Top (OTT) yn amhosibl ei anwybyddu ar gyfer brandiau a'r asiantaethau sy'n eu cynrychioli. Beth yw OTT? Mae OTT yn cyfeirio at wasanaethau cyfryngau ffrydio sy'n darparu cynnwys darlledu traddodiadol mewn amser real neu ar alw dros y rhyngrwyd. Mae'r term dros ben llestri yn awgrymu bod darparwr cynnwys yn mynd dros ben gwasanaethau rhyngrwyd nodweddiadol fel pori gwe, e-bost, ac ati. Torri llinyn

Moat: Mesur Sylw Defnyddwyr ar draws Sianeli, Dyfeisiau a Llwyfannau

Mae Moat by Oracle yn blatfform dadansoddol a mesur cynhwysfawr sy'n darparu cyfres o atebion ar draws gwirio hysbysebion, dadansoddeg sylw, cyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform, canlyniadau ROI, a marchnata a deallusrwydd ad. Mae eu cyfres fesur yn cynnwys atebion ar gyfer gwirio hysbysebion, sylw, diogelwch brand, effeithiolrwydd hysbysebu, a chyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform. Gan weithio gyda chyhoeddwyr, brandiau, asiantaethau a llwyfannau, mae Moat yn helpu i gyrraedd darpar gwsmeriaid, dal sylw defnyddwyr, a mesur y canlyniadau i ddatgloi potensial busnes. Moat gan Oracle

Swaarm: Awtomeiddio, Optimeiddio a Mesur Eich Perfformiad Hysbysebu

Mae Swaarm yn blatfform olrhain ar sail perfformiad sy'n rhoi'r gallu i asiantaethau, hysbysebwyr a rhwydweithiau olrhain a rheoli eu hymdrechion marchnata yn llawn mewn amser real gan sicrhau twf proffidiol. Mae'r platfform wedi'i beiriannu o'r gwaelod i fyny i fod yn syml i'w ddefnyddio, ond eto'n bwerus, gydag awtomeiddio ymgyrchoedd sy'n cael ei yrru gan ddata i helpu marchnatwyr i fesur a gwneud y gorau o ymgyrchoedd am bris economaidd. Yn lle dull o'r brig i lawr, fe wnaethom adeiladu'r cynnyrch hwn o'r ddaear. Reit o'r iawn

Eich Llyfr Chwarae Brand Ar Gyfer Cyflwyno Tymor Gwyliau 2020 Llwyddiannus

Mae'r pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddramatig ar fywyd fel rydyn ni'n ei wybod. Mae normau ein gweithgareddau a'n dewisiadau o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr hyn rydyn ni'n ei brynu a sut rydyn ni'n mynd ati i wneud hynny, wedi newid heb unrhyw arwydd o ddychwelyd yn ôl i hen ffyrdd unrhyw bryd yn fuan. Gan wybod bod y gwyliau rownd y gornel, bydd gallu deall a rhagweld ymddygiad defnyddwyr yn ystod yr amser anarferol o brysur hwn o'r flwyddyn yn allweddol i guradu llwyddiant, eithriadol.

Mae Cyhoeddwyr Yn Gadael i Adtech ladd eu manteision

Y we yw'r cyfrwng mwyaf deinamig a dyfeisgar i fodoli erioed. Felly, o ran hysbysebu digidol, dylai creadigrwydd fod yn ddi-rwym. Dylai cyhoeddwr, mewn theori, allu gwahaniaethu'n radical ei becyn cyfryngau oddi wrth gyhoeddwyr eraill er mwyn ennill gwerthiannau uniongyrchol a darparu effaith a pherfformiad digyffelyb i'w bartneriaid. Ond dydyn nhw ddim - oherwydd maen nhw wedi bod yn canolbwyntio ar yr hyn mae ad tech yn dweud y dylai cyhoeddwyr ei wneud, ac nid y pethau maen nhw