Cyfrinachau Cynhyrchedd: Nid yw Technoleg bob amser yn Dechnegol

Mae'n rhaid i mi gyfaddef, mae'r pedwar llythyr TECH yn rhoi'r shifftiau i mi. Mae'r term “technoleg” yn ymarferol yn air dychryn. Pryd bynnag y byddwn yn ei glywed, rydym i fod i fod naill ai'n ofni, yn creu argraff neu'n gyffrous. Anaml ydyn ni'n canolbwyntio ar bwrpas technoleg: cael cymhlethdodau allan o'r ffordd er mwyn i ni allu gwneud mwy a chael mwy o hwyl. Technoleg Gwybodaeth Gyfiawn Er bod y gair technoleg yn dod o'r gair Groeg téchnē, sy'n golygu “crefft,” y rhain