Dal Adolygiadau Yelp a Google o Apps Mae Eich Cwsmeriaid yn eu Defnyddio!

Ddim yn rhy bell yn ôl cawsom gyfweliad gwych gyda Daniel Lemin, awdur ManipuRATED: Sut y gall Perchnogion Busnes Ymladd Sgoriau ac Adolygiadau Twyllodrus Ar-lein. Siaradodd â phwysigrwydd dal adolygiadau er mwyn cael adolygiadau newydd ac i frwydro yn erbyn unrhyw adolygiadau negyddol a allai godi o bryd i'w gilydd. A oes amser gwell i ddal adolygiad gwych nag ychydig ar ôl i gwsmer bodlon adael eich busnes? Ddim yn debyg - felly pam lai