Strategaethau Marchnata Lleol ar gyfer Busnesau Aml-leoliad

Mae'n hawdd gweithredu busnes aml-leoliad llwyddiannus ... ond dim ond pan fydd gennych chi'r strategaeth farchnata leol gywir! Heddiw, mae gan fusnesau a brandiau gyfle i ehangu eu cyrhaeddiad y tu hwnt i gwsmeriaid lleol diolch i ddigideiddio. Os ydych chi'n berchennog brand neu'n berchennog busnes yn yr Unol Daleithiau (neu unrhyw wlad arall) gyda'r strategaeth gywir gallwch chi gyflwyno'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau i ddarpar gwsmeriaid ledled y byd. Dychmygwch fusnes aml-leoliad fel

Fomo: Cynyddu Trosiadau trwy Brawf Cymdeithasol

Bydd unrhyw un sy'n gweithio yn y gofod e-fasnach yn dweud wrthych nad pris yw'r ffactor mwyaf wrth oresgyn pryniant, ei ymddiriedaeth. Mae prynu o safle siopa newydd yn cymryd naid ffydd gan ddefnyddiwr nad yw erioed wedi prynu o'r safle o'r blaen. Mae dangosyddion ymddiriedaeth fel SSL estynedig, monitro diogelwch trydydd parti, a graddfeydd ac adolygiadau i gyd yn hollbwysig ar wefannau masnach oherwydd eu bod yn rhoi ymdeimlad i'r siopwr eu bod yn gweithio gyda

Podiwm: Casglu a Rheoli Adolygiadau mewn Un Llwyfan Canolog

Yn ddiweddar roeddwn yn darllen post gan Joel Comm am gwmni symudol Fine Line Relocation Movers. Mae'n stori ddirdynnol o ddiwydiant sy'n rhemp gyda thechnegau abwyd a switsh. Ar un adeg cefais fy nal yn wystl gan symudwr na fyddai’n dadlwytho fy dodrefn ar ôl symud yn genedlaethol nes i mi dalu arian parod iddynt am fynd i fyny ail hediad o risiau. Roedd yr ail hediad, gyda llaw, yn un grisiau yn fwy na beth oedd eu contract

Mae Adolygiad Cyfreithiedig neu Gyflogedig yn Adolygiad Peryglus

Cawsom drafodaeth gadarn mewn digwyddiad arweinyddiaeth ranbarthol ar gasglu adolygiadau gan fusnesau a defnyddwyr ar-lein. Roedd llawer o'r drafodaeth yn ymwneud ag adolygiadau taledig neu wobrwyo cwsmeriaid am adolygiadau. Nid wyf yn atwrnai, felly byddwn yn argymell ichi siarad â'ch un chi cyn gwrando arnaf. Mae fy safbwynt ar hyn yn syml ... peidiwch â thalu na gwobrwyo adolygiadau. Efallai eich bod yn anghytuno â mi, ond yn yr un modd ag y cafodd y diwydiant chwilio organig ei oddiweddyd gan safleoedd chwyddo ffug,

Dal Adolygiadau Yelp a Google o Apps Mae Eich Cwsmeriaid yn eu Defnyddio!

Ddim yn rhy bell yn ôl cawsom gyfweliad gwych gyda Daniel Lemin, awdur ManipuRATED: Sut y gall Perchnogion Busnes Ymladd Sgoriau ac Adolygiadau Twyllodrus Ar-lein. Siaradodd â phwysigrwydd dal adolygiadau er mwyn cael adolygiadau newydd ac i frwydro yn erbyn unrhyw adolygiadau negyddol a allai godi o bryd i'w gilydd. A oes amser gwell i ddal adolygiad gwych nag ychydig ar ôl i gwsmer bodlon adael eich busnes? Ddim yn debyg - felly pam lai