6 Strategaeth y mae Gwestai yn eu Defnyddio i sbarduno Marchnata Facebook

Mae marchnata Facebook yn rhan annatod o unrhyw ymgyrch farchnata gwestai, neu dylai fod yn rhan annatod ohoni. Mae Killarney Hotels, gweithredwr gwestai yn un o gyrchfannau twristiaeth gorau Iwerddon, wedi llunio'r ffeithlun hwn am y pwnc. Nodyn ochr ... pa mor wych yw bod cwmni gwestai yn Iwerddon yn gweld buddion datblygu infograffig a marchnata Facebook? Pam? Mae #Facebook yn ffactor allweddol ymhlith pobl 25-34 oed o ran dewis gwyliau neu

Beth yw Effaith Adolygiadau Defnyddwyr Ar-lein ar Eich Busnes?

Buom yn gweithio'n agos gyda chwmni a gynghorodd fusnesau sy'n gwerthu cynhyrchion trwy Amazon. Trwy weithio ar optimeiddio tudalen cynnyrch ac ymgorffori strategaethau i gasglu adolygiadau gan gwsmeriaid, gallant gynyddu gwelededd eich cynhyrchion mewn chwiliadau cynnyrch mewnol ... yn y pen draw cynyddu gwerthiant yn esbonyddol. Mae'n waith anodd, ond maen nhw wedi cael y broses i lawr yn bat ac wedi parhau i'w hailadrodd ar gyfer mwy a mwy o gleientiaid. Mae eu gwasanaeth yn nodi effaith adolygiadau defnyddwyr ar

Podiwm: Casglu a Rheoli Adolygiadau mewn Un Llwyfan Canolog

Yn ddiweddar roeddwn yn darllen post gan Joel Comm am gwmni symudol Fine Line Relocation Movers. Mae'n stori ddirdynnol o ddiwydiant sy'n rhemp gyda thechnegau abwyd a switsh. Ar un adeg cefais fy nal yn wystl gan symudwr na fyddai’n dadlwytho fy dodrefn ar ôl symud yn genedlaethol nes i mi dalu arian parod iddynt am fynd i fyny ail hediad o risiau. Roedd yr ail hediad, gyda llaw, yn un grisiau yn fwy na beth oedd eu contract

Mae Adolygiad Cyfreithiedig neu Gyflogedig yn Adolygiad Peryglus

Cawsom drafodaeth gadarn mewn digwyddiad arweinyddiaeth ranbarthol ar gasglu adolygiadau gan fusnesau a defnyddwyr ar-lein. Roedd llawer o'r drafodaeth yn ymwneud ag adolygiadau taledig neu wobrwyo cwsmeriaid am adolygiadau. Nid wyf yn atwrnai, felly byddwn yn argymell ichi siarad â'ch un chi cyn gwrando arnaf. Mae fy safbwynt ar hyn yn syml ... peidiwch â thalu na gwobrwyo adolygiadau. Efallai eich bod yn anghytuno â mi, ond yn yr un modd ag y cafodd y diwydiant chwilio organig ei oddiweddyd gan safleoedd chwyddo ffug,

MomentFeed: Datrysiadau Marchnata Symudol Lleol ar gyfer Chwilio a Chymdeithasol

Os ydych chi'n farchnatwr mewn cadwyn bwytai, neu dros ddeiliaid rhyddfraint, neu gadwyn fanwerthu, ni allwch o bosibl weithio ar draws pob marchnad a chyfrwng i hyrwyddo pob lleoliad heb ryw fath o system. Mae eich brand yn anweledig i raddau helaeth i chwiliad lleol, yn ddall i ymgysylltu â chwsmeriaid lleol, nid oes ganddo offer i greu hysbysebion sy'n berthnasol yn lleol, ac yn aml nid ydynt yn rheoli presenoldeb cyflawn ar y cyfryngau cymdeithasol. Cyfansawdd yr ymdrech gyda rhai newidiadau ymddygiad defnyddwyr allweddol: 80%