4 Ystyriaethau i Ymhelaethu ar Ymgyrchoedd Facebook â Thâl

“Dewisodd 97% o hysbysebwyr cymdeithasol [Facebook] fel eu platfform cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf a mwyaf defnyddiol.” Sprout Social Heb os, mae Facebook yn offeryn pwerus ar gyfer marchnatwyr digidol. Er gwaethaf pwyntiau data a allai awgrymu bod y platfform yn orlawn o gystadleuaeth, mae digon o gyfle i frandiau o wahanol ddiwydiannau a meintiau fanteisio ar fyd hysbysebu taledig ar Facebook. Yr allwedd, fodd bynnag, yw dysgu pa dactegau fydd yn symud y nodwydd ac yn arwain atynt

3 Tîm Gwerthu Rhesymau yn Methu Heb Ddadansoddeg

Delwedd draddodiadol gwerthwr llwyddiannus yw rhywun sy'n cychwyn (gyda fedora a chwpwrdd briffio yn ôl pob tebyg), wedi'i arfogi â charisma, perswadioldeb, a chred yn yr hyn maen nhw'n ei werthu. Er bod amiability a swyn yn sicr yn chwarae rôl mewn gwerthiannau heddiw, mae dadansoddeg wedi dod i'r amlwg fel yr offeryn pwysicaf ym mlwch unrhyw dîm gwerthu. Mae data wrth wraidd y broses werthu fodern. Mae gwneud y gorau o ddata yn golygu tynnu'r mewnwelediadau cywir