Sut i Ymgorffori Darllenydd PDF yn Eich Gwefan WordPress Gyda Dadlwythwr Dewisol

Tuedd sy'n parhau i dyfu gyda fy nghleientiaid yw rhoi adnoddau ar eu gwefannau heb orfodi'r posibilrwydd o gofrestru i'w lawrlwytho. PDF yn benodol – gan gynnwys papurau gwyn, taflenni gwerthu, astudiaethau achos, achosion defnydd, canllawiau, ac ati. Er enghraifft, mae ein partneriaid a'n rhagolygon yn aml yn gofyn i ni anfon taflenni gwerthu atynt i ddosbarthu'r cynigion pecyn sydd gennym. Enghraifft ddiweddar yw ein gwasanaeth Optimeiddio CRM Salesforce. Mae rhai safleoedd yn cynnig PDFs trwy eu llwytho i lawr

Sut i Wneud GIF Animeiddiedig Ar Gyfer Eich Ymgyrch Farchnata E-bost Nesaf Gan Ddefnyddio Photoshop

Rydyn ni'n cael amser gwych yn gweithio gyda chleient allweddol Closet52, siop wisgoedd ar-lein y gwnaethom ei brandio a'i hadeiladu o'r gwaelod i fyny ar gyfer cwmni ffasiwn sefydledig ac adnabyddus yn Efrog Newydd. Mae eu harweinyddiaeth bob amser yn gweithio gyda ni ar syniadau cydweithredol ar gyfer yr ymgyrch neu strategaeth nesaf yr ydym yn ei gweithredu. Fel rhan o'u gweithrediad, fe wnaethom ddefnyddio Klaviyo ar gyfer Shopify Plus. Mae Klaviyo yn blatfform awtomeiddio marchnata adnabyddus gydag integreiddio tynn iawn i

Trawsnewid Digidol a Pwysigrwydd Integreiddio Gweledigaeth Strategol

Un o'r ychydig leininau arian o argyfwng COVID-19 i gwmnïau fu'r cyflymiad angenrheidiol o drawsnewid digidol, a brofwyd yn 2020 gan 65% o gwmnïau yn ôl Gartner. Mae wedi bod yn gyflym gan fod busnesau ledled y byd wedi rhoi hwb i'w dull. Gan fod y pandemig wedi cadw llawer o bobl i osgoi rhyngweithio wyneb yn wyneb mewn siopau a swyddfeydd, mae sefydliadau o bob math wedi bod yn ymateb i gwsmeriaid sydd â gwasanaethau digidol mwy cyfleus. Er enghraifft, cyfanwerthwyr a chwmnïau B2B

Safleoedd Ffilmiau Stoc: Effeithiau, Clipiau Fideo, ac Animeiddiadau

Gellir prynu B-roll, lluniau stoc, lluniau newyddion, cerddoriaeth, fideos cefndir, trawsnewidiadau, siartiau, siartiau 3D, fideos 3D, templedi ffeithlun fideo, effeithiau sain, effeithiau fideo, a hyd yn oed templedi fideo llawn ar gyfer eich fideo nesaf ar-lein. Wrth i chi geisio symleiddio'ch datblygiad fideo, gall y pecynnau hyn gyflymu eich cynhyrchiad fideo a gwneud i'ch fideos edrych yn llawer mwy proffesiynol mewn ffracsiwn o'r amser. Os ydych chi'n eithaf tech savvy, efallai yr hoffech chi blymio hyd yn oed