Mae Cision yn Ychwanegu Mesur Marchnata Dylanwadol I'w Cwmwl Cyfathrebu

Un ffactor pwysig y mae'n rhaid i chi ei gofio yn y diwydiant Martech yw bod y rhan fwyaf o gwmnïau ar gylch gwella parhaus i wahaniaethu a thyfu eu busnes. Efallai na fydd y platfform a ddefnyddiwyd gennych ychydig flynyddoedd yn ôl hyd yn oed yn bodoli mwyach. Mae Cision yn un o'r cwmnïau hynny nad ydw i, yn onest, wedi talu cymaint o sylw iddyn nhw ag y dylwn i fod. Roeddent yn bendant yn arweinydd cyfran y farchnad o ran cysylltiadau cyhoeddus,

Distimo: Dadansoddeg App, Trosi ac Olrhain App Store

Mae Distimo yn darparu platfform dadansoddeg ap symudol am ddim i ddatblygwyr yn ogystal â data marchnad apiau. Mae platfform Distimo yn caniatáu i ddatblygwyr olrhain lawrlwythiadau ap symudol, refeniw apiau, a thrawsnewidiadau apiau ar gyfer ymgyrchoedd yn eu app eu hunain ar draws nifer o siopau app. Mae Distimo yn cynnig eu dadansoddeg ap symudol am ddim, gan ganiatáu iddynt gasglu cyfeintiau anhygoel o ddata a gwell cywirdeb yn eu datrysiad taledig, AppIQ. Mae AppIQ Distimo yn darparu data cystadleuol dyddiol ar gyfer apiau ar draws sawl marchnad symudol.

Mae'ch Asiantaeth yn Sugno

Ddoe, siaradais yn Detroit ym mhencadlys corfforaeth ryngwladol sydd â dwsinau o is-gwmnïau. Roedd fy nghyflwyniad yn awr o hyd ac yn canolbwyntio ar sut i edrych ar ddadansoddeg yn wahanol ... gan geisio'r wybodaeth nad oeddent hyd yn oed yn ymwybodol yn bodoli na sut yr oedd yn effeithio ar eu busnes ar-lein. Cafodd y cyflwyniad rai adolygiadau gwych a dwy awr wedi hynny, roeddwn i dal heb adael Detroit. Roeddwn i'n eistedd ac yn sgwrsio gydag arweinwyr Marchnata o sawl un o'r