Adobe XD: Dylunio, Prototeip, a Rhannu gyda Datrysiad UX / UI Adobe

Heddiw, gosodais Adobe XD, datrysiad UX / UI Adobe ar gyfer prototeipio gwefannau, cymwysiadau gwe, a chymwysiadau symudol. Mae Adobe XD yn galluogi defnyddwyr i newid o fframiau gwifren statig i brototeipiau rhyngweithiol mewn un clic. Gallwch wneud newidiadau i'ch dyluniad a gweld eich diweddariad prototeip yn awtomatig - nid oes angen syncing. A gallwch chi gael rhagolwg o'ch prototeipiau, ynghyd â thrawsnewidiadau ar ddyfeisiau iOS ac Android, yna eu rhannu â'ch tîm i gael adborth cyflym. Nodweddion Adobe

Adobe Creative Cloud: Darllenwch y Print Gain ar Drwyddedau!

Pan lansiodd Adobe Creative Cloud, fe wnes i arwyddo! Dim mwy yn prynu trwyddedau drud a rheoli allweddi DVD ... dim ond eu lawrlwytho a'u gosod yn ôl yr angen. Mae gennym dîm anhygoel sy'n gweithio ar ein dyluniadau, ond yn aml mae'n rhaid i ni wneud golygiad neu addasiad cyflym ar ôl i ni gael ffeiliau gan ein dylunwyr, felly prynais drwydded. Dechreuodd fy mhartner busnes helpu, felly prynais ail drwydded iddi hefyd. Ac yna

PrawfHQ: Prawf Ar-lein ac Awtomeiddio Llif Gwaith

Mae ProofHQ yn feddalwedd prawf ar-lein wedi'i seilio ar SaaS sy'n symleiddio'r broses o adolygu a chymeradwyo cynnwys ac asedau creadigol fel bod prosiectau marchnata yn cael eu cwblhau'n gyflymach a gyda llai o ymdrech. Mae'n disodli prosesau e-bost a chopïau caled, gan roi offer i dimau adolygu adolygu cynnwys creadigol ar y cyd, ac offer marchnata rheolwyr prosiect i olrhain adolygiadau sydd ar y gweill. Gellir defnyddio prawf-brawf ar draws yr holl gyfryngau gan gynnwys print, digidol a chlywedol / gweledol. Yn nodweddiadol, mae asedau creadigol yn cael eu hadolygu a'u cymeradwyo gan ddefnyddio