Sharpspring: Llwyfan Awtomeiddio Gwerthu a Marchnata Cynhwysfawr a Fforddiadwy

Mae SharpSpring yn integreiddio awtomeiddio marchnata a CRM mewn un datrysiad o'r dechrau i'r diwedd sydd wedi'i gynllunio i dyfu eich busnes. Mae gan eu platfform llawn nodweddion bopeth sydd ei angen arnoch a mwy ar gyfer awtomeiddio gwerthu a marchnata i mewn: e-bost yn seiliedig ar ymddygiad, olrhain ymgyrchoedd, tudalennau glanio deinamig, adeiladwr blog, amserlennu cyfryngau cymdeithasol, chatbots deallus, awtomeiddio CRM a gwerthu, adeiladwr ffurf deinamig, adrodd a dadansoddeg, ID Ymwelwr anhysbys, a mwy. Mae'r platfform yn cael ei ddefnyddio gan SMBs a chwmnïau Menter, ond mae prif gwsmeriaid SharpSpring yn ddigidol

Piblinell Gwerthu B2B: Troi Cliciau yn Gwsmeriaid

Beth yw piblinell werthu? Yn y byd busnes i fusnes (B2B) a'r byd busnes i ddefnyddwyr (B2C), mae sefydliadau gwerthu yn gweithio i feintioli nifer yr arweinwyr y maent yn ceisio eu troi'n gwsmeriaid ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi rhagfynegiad iddynt a ydynt yn mynd i gyflawni nodau'r sefydliad fel y mae'n ymwneud â chyfrif a gwerth caffael. Mae hefyd yn rhoi ymdeimlad o frys i adrannau marchnata

ActiveConversion: Nodi ac Olrhain Ymwelwyr Gwe

Mae ActiveConversion yn feddalwedd olrhain arweiniol ar gyfer busnesau bach i ganolig. Mae eu datrysiadau gwerthu a marchnata yn caniatáu i gwmnïau nodi ymwelwyr, cwmnïau ac arweinwyr cymwys sydd â diddordeb yn ymweld â'ch gwefan. Gellir anfon adroddiadau rhestredig o arweinwyr cymwys at eich tîm gwerthu i'w hysbysu o'r rhagolygon ar-lein mwyaf gweithgar. Gall technoleg olrhain ActiveConversion bennu gweithgaredd derbynnydd marchnata e-bost ac ymatebion i gynigion e-bost. Gall yr ateb hyd yn oed ddarparu mewnwelediad ar draws sianeli eich