Integreiddio DMP: Busnes a yrrir gan Ddata i Gyhoeddwyr

Mae'r gostyngiad radical yn argaeledd data trydydd parti yn golygu llai o bosibiliadau ar gyfer targedu ymddygiad a gostyngiad mewn refeniw hysbysebu i lawer o berchnogion cyfryngau. I wneud iawn am y colledion, mae angen i gyhoeddwyr feddwl am ffyrdd newydd o fynd at ddata defnyddwyr. Gall llogi'r platfform rheoli data fod yn ffordd allan. O fewn y ddwy flynedd nesaf, bydd y farchnad hysbysebu yn dod â chwcis trydydd parti i ben yn raddol, a fydd yn newid y model traddodiadol o dargedu defnyddwyr, rheoli lleoedd hysbysebu,