Sut Rydym Yn Ail-osod Cynnwys yn Llwyddiannus

Cefais fy ngwahodd i drafodaeth ar Blab.im cwpl wythnosau yn ôl a oedd yn sgwrs ragorol ar ail-gynnwys cynnwys. Rydym yn gweld llawer o gwmnïau'n parhau i gael trafferth gyda chynhyrchu cynnwys - ac nid ffordd ddiog i ail-rannu cynnwys yn unig yw ail-gynnwys cynnwys, mae'n ffordd wych o wneud y gorau o'ch strategaeth gynnwys. Ar gyfer Martech, rydyn ni'n ysgrifennu rhwng 5 a 15 erthygl yr wythnos. Mae llawer o'r rheini'n gynnwys wedi'i guradu rydyn ni'n ychwanegu lliw a