Cwarantîn: Mae'n bryd mynd i'r gwaith

Dyma, y ​​tu hwnt i amheuaeth, yr amgylchedd busnes mwyaf anarferol a'r dyfodol amheus rydw i wedi bod yn dyst iddo yn ystod fy oes. Wedi dweud hynny, rwy'n gwylio fy nheulu, ffrindiau, a chleientiaid yn rhannu'n sawl trac: Dicter - dyma'r gwaethaf, heb amheuaeth. Rwy'n gwylio pobl rwy'n eu caru ac yn eu parchu mewn dicter yn difetha pawb. Nid yw'n helpu dim na neb. Dyma'r amser i fod yn garedig. Parlys - mae llawer o bobl yn aros

Google Primer: Dysgu Sgiliau Busnes Newydd a Marchnata Digidol

Mae perchnogion busnes a marchnatwyr yn aml yn cael eu gorlethu o ran marchnata digidol. Mae yna feddylfryd rydw i'n gwthio pobl i'w fabwysiadu wrth iddyn nhw feddwl am werthu a marchnata ar-lein: Mae bob amser yn mynd i newid - mae pob platfform yn mynd trwy drawsnewidiad dwys ar hyn o bryd - deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau, prosesu iaith naturiol, rhith-realiti, realiti cymysg, data mawr, blockchain, bots, Rhyngrwyd Pethau ... ie. Er bod hynny'n swnio'n ddychrynllyd, cadwch mewn cof bod hynny i gyd

Beth yw'r Categorïau Cynnwys Mwyaf Deniadol Ar-lein a Symudol?

Efallai y bydd marchnatwyr cynnwys am gymryd sylw o'r dadansoddiad AddThis diweddaraf o ymgysylltu cynnwys ar benbyrddau a dyfeisiau symudol. Datgelodd dadansoddiad Ch3 y cwmni dueddiadau ac ymddygiadau diddorol o ran y cynnwys y mae defnyddwyr yn ymwneud fwyaf ag ef, lle maent yn ymgysylltu, a'r amser o'r dydd y maent yn fwyaf tebygol o fod yn edrych arno. Yn ôl AddThis, y categorïau cynnwys a welodd yr ymgysylltiad mwyaf ar symudol oedd teulu a rhianta gyda chynnwys yn ymwneud â beichiogrwydd

Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Diwydiannau B2B Unsexy

A bod yn onest, nid wyf yn siŵr bod rhywiol yn bwysig mewn gwirionedd pan fyddwn yn siarad am gyfryngau cymdeithasol. Efallai na fydd y gallu i addysgu, arsylwi, ymateb a hyrwyddo mewn busnes busnes unsexy i ddiwydiant busnes yn dal tunnell o sylw - ond gall ddal y sylw cywir gan y gynulleidfa sy'n ceisio'ch busnes, eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Os ydych chi'n gweithio i gwmni busnes-i-fusnes (B2B), mae'n debyg eich bod wedi sylwi nad yw mor gyflym