Pa dechnoleg sydd wedi'i dileu gyda ffonau clyfar?

Rydyn ni'n dod i fyny ar ben-blwydd yr iPhone yn 10 oed, a lansiwyd Mehefin 29ain, 2007. Fel unrhyw seicopath argyhoeddiadol, mae ffonau smart yn gallu rhoi ffrynt tebyg. Maent yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymddangos fel na fyddent yn brifo pryf. Trwy'r amser maent yn lladdwyr sadistaidd sy'n mygu clociau larwm yn eu cwsg ac yn sicrhau na cheir hyd i'ch system GPS byth eto. James Pelton Nid yw ond yn addas bod Rhybuddion Testun Symudol yn lansio'r ffeithlun llofrudd hwn: