Mae 5 Ffordd o Fideos Esboniwr Animeiddiedig yn Cynyddu Effeithiolrwydd Marchnata Mewnol

Pan ddywedwn fod fideo wedi dod yn rhan hanfodol o'n bywydau beunyddiol, nid ydym yn cellwair. Rydyn ni'n gwylio fideos ar-lein bob dydd ar ein cyfrifiaduron, ffonau a hyd yn oed setiau teledu clyfar. Yn ôl Youtube, mae nifer yr oriau mae pobl yn eu treulio yn gwylio fideos i fyny 60% flwyddyn ar ôl blwyddyn! Mae gwefannau testun-yn-unig wedi dyddio, ac nid ni yw'r unig rai sy'n ei ddweud: Google yw! Mae peiriant chwilio # 1 y byd yn rhoi blaenoriaeth uchel i gynnwys fideo, sydd wedi

Gwaith Marchnata Fideo

Mae pawb yn gwneud eu rhagfynegiadau ar ddiwedd y flwyddyn. Rwy'n credu y gallwch chi ildio'r holl hoopla a gweithio'ch strategaeth farchnata y flwyddyn i ddod yn seiliedig ar yr holl ffeithiau. Mae strategaethau aml-sianel, awtomeiddio marchnata, symudol a fideo yn mynd i barhau i yrru ymgysylltiad a thraffig i'ch busnes. Dyma ffeithlun gwych gydag ystadegau gwych sy'n cefnogi'ch angen i weithredu strategaeth farchnata fideo ffurfiol yn 2014. Mae Delos Incorporated yn rhannu'r Awgrymiadau Marchnata Fideo hyn: Cynllun -