Beth Mae Diweddariad Hysbysebion Cylchdroi Newydd Google yn ei olygu ar gyfer Ymgyrchoedd AdWords?  

Mae Google yn gyfystyr â newid. Felly efallai nad oedd yn syndod bod y cwmni, ar Awst 29ain, wedi cyflwyno newid arall i'w gosodiadau hysbysebion ar-lein, yn benodol gyda chylchdroi hysbysebion. Y cwestiwn go iawn yw - beth mae'r newid newydd hwn yn ei olygu i chi, eich cyllideb hysbysebu a'ch perfformiad hysbyseb? Nid yw Google yn un i roi llu o fanylion pan fyddant yn gwneud newidiadau o'r fath, gan adael i lawer o gwmnïau deimlo'n dywyll fel

AdPushup: Rheoli a Optimeiddio Eich Cynllun Ad

Fel cyhoeddwr, un o'r penderfyniadau anoddaf wrth werthuso'ch gwefan yw'r cydbwysedd rhwng cynyddu refeniw neu ddinistrio profiad eich defnyddiwr. Rydym yn cael trafferth gyda'r cydbwysedd hwn hefyd - gan ymgorffori hysbysebion wedi'u targedu'n ddeinamig sy'n berthnasol i'r defnyddiwr. Ein gobaith yw bod ein hysbysebion yn ymestyn y cynnwys trwy ddarparu cynhyrchion neu wasanaethau a allai fod o gymorth. Yr anfantais, wrth gwrs, yw bod ymwelwyr â'r wefan yn dechrau anwybyddu'r