Sigstr: Creu, Defnyddio, a Mesur Eich Ymgyrchoedd Llofnod E-bost

Mae pob e-bost sy'n cael ei anfon o'ch blwch derbyn yn gyfle marchnata. Wrth i ni anfon ein cylchlythyr allan at dunnell o danysgrifwyr, rydym hefyd yn anfon 20,000 o negeseuon e-bost eraill mewn cyfathrebu dyddiol yn ôl ac ymlaen rhwng staff, cleientiaid, rhagolygon, a gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus. Mae gofyn i bawb ychwanegu baner i hyrwyddo papur gwyn neu weminar sydd ar ddod yn nodweddiadol yn mynd drosodd heb fawr o lwyddiant. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn anwybyddu'r cais yn unig, mae eraill yn llanastr y ddolen,

Marchnata Meddalwedd Awtomeiddio: Chwaraewyr a Chaffaeliadau Allweddol

Dros 142,000 o fusnesau yn defnyddio meddalwedd awtomeiddio marchnata. Y 3 rheswm gorau yw cynyddu arweinwyr cymwys, cynyddu cynhyrchiant gwerthu, a gostyngiad mewn marchnata uwchben. Mae'r diwydiant awtomeiddio marchnata wedi tyfu o $ 225 miliwn i dros $ 1.65 biliwn yn ystod y 5 mlynedd diwethaf Mae'r ffeithlun canlynol o Marketing Automation Insider yn manylu ar esblygiad meddalwedd awtomeiddio marchnata o Unica dros ddegawd yn ôl trwy gaffaeliadau gwerth $ 5.5 biliwn sydd wedi dod â ni i'r

Iawn Ar Arweinydd Rhyngweithiol a Enwir mewn Automation Marchnata

Cyn i chi ddarllen hwn, byddaf yn datgelu'n llawn fy mod i'n ffrindiau gyda Troy Burk ac Amol Dalvi a chryn dipyn o'r gweithwyr eraill yn Right On Interactive (ROI). Ac - rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn gweithio gyda Right On Interactive i ddarparu swyddi awtomeiddio marchnata yma ar Martech! Maen nhw'n bartner yn swyddogol fel ddoe! Felly pa mor cŵl yw hi y diwrnod rydyn ni'n mynd i gyhoeddi'r bartneriaeth, bod Gleanster, a

Yr 20 Datrysiad Awtomeiddio Marchnata Gorau

Mae awtomeiddio marchnata yn dod yn sgwrs rydyn ni'n ei chael gyda chleientiaid fwy a mwy bob wythnos. Heddiw buom yn trafod Hubspot (a ddefnyddir gan gwsmer), Act-On (a weithredwyd gennym ar gyfer dau o'n cwsmeriaid) ac Optify gyda chleient ac roeddwn i'n siarad â'r tîm yr wythnos diwethaf am eu llwyddiant. Mae'n bwysig nodi nad oes un ateb awtomeiddio marchnata sy'n well na'r llall. Mae gan rai ohonynt rai nodweddion anhygoel, ond

Yahoo! Chwilio Marchnata ... Fe golloch chi fi!

Mae Post Uniongyrchol yn gyfrwng drud. Oherwydd ei fod yn ddrud, ni ellir ei wneud yn ddidrafferth. Roeddwn i'n arfer dweud wrth fy nghleientiaid bod y cyfle i gael sylw rhywun gyda Post Uniongyrchol yn uniongyrchol gysylltiedig â'r pellter rhwng eu blwch post a'u tun sbwriel. Yr unig ran o ymgyrch post uniongyrchol sy'n bwysicach na'r targed a'r darn yw'r gallu i weithredu ar yr ymgyrch. Heddiw, cefais greadur wedi'i greu'n hyfryd