Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

ActiveTrail: Llwyfan Awtomeiddio Marchnata a Marchnata E-bost Hawdd ei Ddefnyddio

Gyda changhennau yn UDA, Israel, yr Almaen, Ffrainc ac America Ladin, mae ActiveTrail yn helpu busnesau o bob lliw a llun, ledled y byd, i feithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid. Ers dechrau fel prosiect yn fewnol, mae'r cwmni wedi dod yn ddarparwr gwasanaeth e-bost aml-sianel blaenllaw, gan gynnig platfform marchnata datblygedig. Nodweddion Llwyfan Marchnata E-bost ActiveTrail Cynnwys Marchnata E-bost - Adeiladu ymgyrchoedd e-bost ymatebol symudol trawiadol yn hawdd. Maent yn offeryn helaeth yn cynnwys sbardunau, rheoli cyswllt, golygydd delwedd, pen-blwydd