5 Arferion Gorau Llwyddiant Cwsmer SaaS

Amser Darllen: 4 Cofnodion Wedi mynd yw'r dyddiau pan fydd y timau llwyddiant cwsmeriaid yn tocio gyda galwadau diderfyn a chleientiaid i'w trin. Oherwydd nawr yw'r amser i gorddi llai a derbyn mwy o ran llwyddiant cwsmeriaid. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhai strategaethau craff, ac efallai rhywfaint o help gan gwmni datblygu cymwysiadau SaaS. Ond, hyd yn oed cyn hynny, mae popeth yn dibynnu ar wybod yr arferion cywir ar gyfer llwyddiant cwsmeriaid. Ond yn gyntaf, a ydych chi'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r term. Gadewch i ni

Bod yn Bersonol mewn Byd Gorlawn

Amser Darllen: 3 Cofnodion Yn y gofod manwerthu cystadleuol heddiw, mae pethau wedi'u personoli yn gwahaniaethu brandiau yn y frwydr i ddal sylw defnyddwyr. Mae cwmnïau ar draws y diwydiant yn ymdrechu i ddarparu profiad cofiadwy, personol i gwsmeriaid i adeiladu teyrngarwch a gwella gwerthiant yn y pen draw - ond mae'n haws dweud na gwneud. Mae creu'r math hwn o brofiad yn gofyn am yr offer i ddysgu am eich cwsmeriaid, meithrin perthnasoedd a gwybod pa fath o gynigion y bydd ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt, a phryd. Yr hyn sydd yr un mor bwysig yw gwybod

Môr-ladron Metrics: Dadansoddeg Weithredadwy ar gyfer Tanysgrifiadau

Amser Darllen: 2 Cofnodion Rydym yn byw ar adegau lle mae'n haws ac yn haws datblygu eich atebion eich hun. Adeiladwyd cymaint o'r offer traddodiadol ar y Rhyngrwyd mewn oes wahanol - lle nad oedd SEO, marchnata cynnwys, cyfryngau cymdeithasol, ajax, ac ati hyd yn oed yn bodoli. Ond rydym yn dal i ddefnyddio'r offer, gan adael i ymweliadau, edrych ar dudalennau, bownsio ac allanfeydd gymylu ein barn heb wybod a ydyn nhw'n effeithio ar y llinell waelod ai peidio. Nid metrigau sydd bwysicaf