Qvidian: Beth yw Llyfr Chwarae Gwerthu?

Os ydych chi'n sefydliad mawr sy'n gweithio ar draws sawl fertigol, mae cael proses symlach i'ch tîm gwerthu ddod o hyd i gyflwyniadau perthnasol a'u cyflwyno, defnyddio achosion a gwybodaeth arall yn hanfodol i gyflymder ac effeithiolrwydd y gwerthiant. Mae Qvidian yn galw hwn yn Llyfr Chwarae Gwerthu. Mae Qvidian Sales Playbooks yn blatfform gwerthu dan arweiniad cwmwl, wedi'i integreiddio'n dynn â Salesforce.com, sy'n helpu arweinwyr gwerthu a marchnata i symleiddio ac atgyfnerthu proses werthu cwmni i gyflymu twf busnes a