Rhyddid Accrisoft: Math gwahanol o CMS

Mae'r mwyafrif o wefannau modern yn defnyddio CMS (System Rheoli Cynnwys) i ganiatáu i weinyddwyr y wefannau wneud newidiadau, postio cynnwys, a rheoli'r wefan. Mae hyn mewn cyferbyniad â'r hen ddyddiau o alw'ch asiantaeth ddylunio i wneud newidiadau, a allai fynd yn ddrud iawn ac achosi oedi wrth ddiweddaru. Er mai rheoli gwefannau yn unig oedd rheoli gwefan yn flaenorol (a elwir weithiau'n “wefeistri”), mae CMS yn agor rheolaeth i aelodau annhechnegol sefydliad,