Sut i Fesur, Osgoi a Lleihau Cyfraddau Gadael Cart Siopa Uchel

Rwyf bob amser yn synnu pan fyddaf yn cwrdd â chleient gyda phroses ddesg dalu ar-lein a chyn lleied ohonynt sydd wedi ceisio prynu o'u gwefan eu hunain mewn gwirionedd! Roedd gan un o'n cleientiaid newydd safle y gwnaethon nhw fuddsoddi tunnell o arian ynddo ac mae'n 5 cam i fynd o'r dudalen gartref i'r drol siopa. Mae'n wyrth bod unrhyw un yn ei wneud mor bell â hynny! Beth yw Gadael Cart Siopa? Efallai

Sut i Ddylunio Ymgyrchoedd E-bost Gadael y Cart Siopa

Nid oes amheuaeth dylunio a gweithredu gwaith ymgyrch e-bost gadael cartiau siopa effeithiol. Mewn gwirionedd, mae mwy na 10% o'r negeseuon e-bost gadael cart a agorwyd yn cael eu clicio. Ac mae gwerth archeb ar gyfartaledd pryniannau trwy e-byst gadael cart 15% yn uwch na'r pryniannau arferol. Ni allwch fesur llawer mwy o fwriad nag ymwelydd â'ch gwefan gan ychwanegu eitem at eich trol siopa! Fel marchnatwyr, does dim byd mwy poenus na gweld mewnlif mawr yn gyntaf

20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Rôl Data yn y Llwybr Ar-lein i Brynu

Mae yna ddwsinau o bwyntiau ar y llwybr i'w prynu lle gall manwerthwyr gasglu a defnyddio data i wella'r profiad siopa a throi porwyr yn brynwyr. Ond mae cymaint o ddata fel y gall ddod yn hawdd canolbwyntio ar y pethau anghywir a gwyro oddi ar y trywydd iawn. Er enghraifft, mae 21% o ddefnyddwyr yn cefnu ar eu trol dim ond oherwydd bod y broses ddesg dalu yn aneffeithlon. Mae gan y llwybr i brynu ddwsinau o bwyntiau lle gall manwerthwyr gasglu

Cyfnewid Bownsio: Beth yw Bwriad Ymadael?

Efallai eich bod wedi sylwi ar ein blog, os yw'ch llygoden yn symud i ffwrdd o'r dudalen a thuag at y bar cyfeiriadau (ac nad ydych wedi tanysgrifio), bod panel tanysgrifio yn ymddangos. Mae'n gweithio'n wych ... ac rydym wedi cynyddu ein hymdrechion caffael tanysgrifwyr o ddwsinau i gannoedd bob mis. Gelwir hyn yn fwriad ymadael. Mae gan Bounce Exchange dechnoleg Ymadael-Bwriad patent sy'n arsylwi ystumiau llygoden, cyflymder y llygoden, lleoliad y llygoden, a

Rhesymau Pam fod Pobl yn Gadael Cartiau Siopa

Dydych chi byth yn mynd i sicrhau 100% o werthiannau ar ôl i rywun ychwanegu'r cynnyrch at eich trol siopa, ond does dim amheuaeth ei fod yn fwlch lle mae refeniw yn llithro trwyddo. Mae yna strategaethau i dynnu pobl yn ôl i mewn ... mae ail-argraffu yn un ohonyn nhw. Mae ymgyrchoedd ail-farchnata yn dilyn pobl ar ôl iddynt gefnu ar y drol siopa ac ail-farchnata hysbysebion wrth iddynt ymweld â safleoedd eraill. Mae'r dychweliad fel arfer yn braf ar ymgyrchoedd ail-argraffu. Fodd bynnag, mae hynny ar ôl iddyn nhw