Sut i Fesur, Osgoi a Lleihau Cyfraddau Gadael Cart Siopa Uchel

Amser Darllen: 5 Cofnodion Rwyf bob amser yn synnu pan fyddaf yn cwrdd â chleient gyda phroses ddesg dalu ar-lein a chyn lleied ohonynt sydd wedi ceisio prynu o'u gwefan eu hunain mewn gwirionedd! Roedd gan un o'n cleientiaid newydd safle y gwnaethon nhw fuddsoddi tunnell o arian ynddo ac mae'n 5 cam i fynd o'r dudalen gartref i'r drol siopa. Mae'n wyrth bod unrhyw un yn ei wneud mor bell â hynny! Beth yw Gadael Cart Siopa? Efallai

Sut i Ddylunio Ymgyrchoedd E-bost Gadael y Cart Siopa

Amser Darllen: 2 Cofnodion Nid oes amheuaeth dylunio a gweithredu gwaith ymgyrch e-bost gadael cartiau siopa effeithiol. Mewn gwirionedd, mwy na. Ac mae gwerth archeb cyfartalog pryniannau trwy e-byst gadael cart 15% yn uwch na'r pryniannau arferol. Ni allwch fesur llawer mwy o fwriad nag ymwelydd â'ch gwefan gan ychwanegu eitem at eich trol siopa! Fel marchnatwyr, does dim byd mwy poenus na gweld mewnlif mawr o ymwelwyr yn gyntaf ar eich gwefan e-fasnach -

20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Amser Darllen: 2 Cofnodion Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Rôl Data yn y Llwybr Ar-lein i Brynu

Amser Darllen: <1 munud Mae yna ddwsinau o bwyntiau ar y llwybr i'w prynu lle gall manwerthwyr gasglu a defnyddio data i wella'r profiad siopa a throi porwyr yn brynwyr. Ond mae cymaint o ddata fel y gall ddod yn hawdd canolbwyntio ar y pethau anghywir a gwyro oddi ar y trywydd iawn. Er enghraifft, mae 21% o ddefnyddwyr yn cefnu ar eu trol dim ond oherwydd bod y broses ddesg dalu yn aneffeithlon. Mae gan y llwybr i brynu ddwsinau o bwyntiau lle gall manwerthwyr gasglu