Moosend: Holl Nodweddion Awtomeiddio Marchnata i Adeiladu, Profi, Tracio a Thyfu Eich Busnes

Un agwedd gyffrous ar fy niwydiant yw'r arloesi parhaus a'r gost ddramatig mewn cost ar gyfer llwyfannau awtomeiddio marchnata soffistigedig iawn. Lle bu busnesau unwaith yn gwario cannoedd o filoedd o ddoleri (ac yn dal i wneud) ar gyfer llwyfannau gwych ... nawr mae'r costau wedi gostwng yn sylweddol tra bod y setiau nodwedd yn parhau i wella. Yn ddiweddar roeddem yn gweithio gyda chwmni cyflawni ffasiwn menter a oedd yn barod i arwyddo contract ar gyfer platfform a fyddai’n costio dros hanner miliwn o ddoleri iddynt

3 Strategaethau ar gyfer Dilyniannau Marchnata E-bost sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Pe bai'ch marchnata i mewn yn cael ei ddisgrifio fel twndis, byddwn i'n disgrifio'ch marchnata e-bost fel cynhwysydd i ddal yr arweiniadau sy'n cwympo drwyddo. Bydd llawer o bobl yn ymweld â'ch gwefan a hyd yn oed yn ymgysylltu â chi, ond efallai nad yw'n bryd trosi mewn gwirionedd. Dim ond storïol ydyw, ond byddaf yn disgrifio fy mhatrymau fy hun wrth ymchwilio i blatfform neu siopa ar-lein: Cyn-brynu - byddaf yn adolygu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gymaint o wybodaeth y gallaf amdani

MakeWebBetter: Adeiladu a Thyfu Eich Busnes E-Fasnach gyda WooCommerce a Hubspot

Nid oes amheuaeth am gyrhaeddiad pell Hubspot fel CRM ac platfform awtomeiddio marchnata a WordPress fel System Rheoli Cynnwys. Oherwydd ei fod yn ategyn ac ychwanegiad syml, mae WooCommerce wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd fel platfform e-fasnach i'w weithredu'n hawdd. Er bod WordPress wedi rhyddhau ei CRM ei hun, nid oes gan y platfform aeddfedrwydd Hubspot am ei allu i yrru'r broses i strategaethau caffael a chadw sefydliad. Cyplu fforddiadwy Hubspot o

ShippingEasy: Prisio Llongau, Olrhain, Labelu, Diweddariadau Statws, a Gostyngiadau ar gyfer E-Fasnach

Mae yna dunnell o gymhlethdod gydag eFasnach - o brosesu taliadau, logisteg, cyflawni, hyd at gludo a dychwelyd - bod y mwyafrif o gwmnïau yn tanamcangyfrif wrth iddyn nhw fynd â'u busnes ar-lein. Llongau, efallai, yw un o agweddau pwysicaf unrhyw bryniant ar-lein - gan gynnwys cost, amcangyfrif o'r dyddiad dosbarthu, ac olrhain. Roedd costau ychwanegol cludo, trethi a ffioedd yn gyfrifol am hanner yr holl droliau siopa a adawyd. Roedd cludo araf yn gyfrifol am 18% o siopa segur

Popeth yr oedd angen i chi ei wybod am Ail -getio ac Ail-farchnata!

Oeddech chi'n gwybod mai dim ond 2% o ymwelwyr sy'n prynu pan fyddant yn ymweld â siop ar-lein am y tro cyntaf? Mewn gwirionedd, nid yw 92% o ddefnyddwyr hyd yn oed yn cynllunio ar brynu wrth ymweld â siop ar-lein am y tro cyntaf. Ac mae traean y defnyddwyr sy'n bwriadu prynu, yn rhoi'r gorau i'r drol siopa. Edrychwch yn ôl ar eich ymddygiad prynu eich hun ar-lein ac yn aml fe welwch eich bod yn pori ac yn edrych ar gynhyrchion ar-lein, ond