Sut i Adeiladu a Thyfu Eich Rhestr E-bost

Mae Brian Downard o Eliv8 wedi gwneud gwaith gwych arall ar yr ffeithlun hwn a'i restr wirio marchnata ar-lein (lawrlwytho) lle mae'n cynnwys y rhestr wirio hon ar gyfer tyfu eich rhestr e-bost. Rydyn ni wedi bod yn gweithio ein rhestr e-bost, ac rydw i'n mynd i ymgorffori rhai o'r dulliau hyn: Creu Tudalennau Glanio - Rydyn ni'n credu bod pob tudalen yn dudalen lanio ... felly'r cwestiwn yw a oes gennych chi fethodoleg optio i mewn ar bob tudalen o eich gwefan trwy bwrdd gwaith neu symudol?

Sut i Rhedeg Prawf A / B ar Eich Tudalen Glanio

Mae Lander yn blatfform tudalen glanio fforddiadwy gyda phrofion A / B cadarn ar gael i ddefnyddwyr gynyddu eich cyfraddau trosi. Mae profion A / B yn parhau i fod yn fethodoleg brofedig y mae marchnatwyr yn ei defnyddio i wasgu trosiadau ychwanegol o'r traffig presennol - ffordd wych o gael mwy o fusnes heb wario mwy o arian! Mae beth yw Profi A / B neu Brofiad Hollt Mae profion A / B neu brofion hollt fel y mae'n swnio, yn arbrawf lle rydych chi'n profi dau fersiwn gwahanol o