SteelHouse A2: Hysbysebu Rhyngweithiol Traws-blatfform

Mae hysbysebion cyfoethog yn ennyn ymgysylltiad sylweddol uwch, ond maen nhw'n rhy anodd eu creu. Nid yw Flash yn gweithio ar ffôn symudol, ac nid yw HTML5 yn gweithio'n gyson ym mhob porwr. Heddiw, lansiodd SteelHouse A2 (ynganu sgwâr-sgwâr), sy'n dod â'r ansawdd uchel y mae brandiau yn ei ddisgwyl gan gyfryngau eraill fel teledu ac argraffu, i hysbysebion ar-lein sy'n gwasanaethu ar unrhyw ddyfais gan gynnwys dyfeisiau Mac, PC, iPhone, iPad ac Android. P'un a ydynt am ei gyfaddef ai peidio, mae brandiau yn teimlo cywilydd gan y

Mae papurau newydd yn parhau i ladd eu hunain yn ddiangen

Trwy flog Ruth, rydw i newydd wneud darllen darn o'r New York Times ar gynllun Tribune i dorri 500 tudalen o 12 o'u papurau newydd mwyaf bob wythnos. Papurau Newydd = Papur Toiled Ni allaf hyd yn oed ddweud wrthych pa mor ofidus y mae hyn yn fy ngwneud i ... ac, fel defnyddwyr, dylech fod yn hynod ofidus hefyd. Mae'n ymddangos bod y Diwydiant Papur Newydd, yn ei ddoethineb sy'n crebachu'n anfeidrol, bellach yn dilyn y llwybr y mae'r diwydiant papurau toiled yn ei wneud