Beth yw Rhyngrwyd Pethau? Beth yw ystyr marchnata?

Mae cysylltedd rhyngrwyd yn dod yn realiti i bron unrhyw ddyfais. Mae hyn yn mynd i chwarae rhan fawr mewn data a marchnata mawr yn ein dyfodol agos. Mae Gartner wedi rhagweld erbyn 2020 y bydd dros 26 biliwn o ddyfeisiau wedi'u cysylltu â'r Rhyngrwyd. ] = [op0-9y6q1 Mae Rhyngrwyd Pethau Pethau yn cyfeirio'r pethau nad ydym fel rheol yn eu dychmygu fel rhai cysylltiedig. Gall pethau fod yn gartrefi, offer, dyfeisiau, cerbydau, neu hyd yn oed bobl. Bydd pobl