A ddylai'ch busnes fod ar Twitter?

Yn ddiweddar, datgelodd Twitter fod integreiddiad tynn Apple o Twitter o Twitter wedi rhoi hwb o 25% i arwyddiadau twitter. Ar ôl blynyddoedd o'i osgoi, mi wnes i dorri lawr o'r diwedd a chael yr iPhone ... byddaf yn ysgrifennu am hynny yn nes ymlaen. Rwyf wrth fy modd â'r integreiddio tynn ar yr iPhone â Twitter - rwy'n credu fy mod mewn gwirionedd yn cwympo mewn cariad â Twitter unwaith eto! Mae mwy na 100 miliwn o bobl wedi heidio i Twitter ers 2006, gan rannu straeon, mewnwelediadau a lluniau cathod. Ond

PHP: Llyfr Gwych a Fframwaith MVC ar gyfer PHP

Roedd gan y bobl draw yn Packt Publishing swydd ddiweddar lle roeddent yn annog datblygwyr / blogwyr PHP i ddarllen llyfr a blog newydd amdano. Rwy'n gwerthfawrogi cyfleoedd fel hyn yn fawr - ni ofynnodd y rhai am bostio positif na negyddol, dim ond adolygiad gonest o'r llyfr maen nhw'n ei ddarparu (heb unrhyw gost). Y llyfr a gefais yw CodeIgniter ar gyfer Datblygu Cymwysiadau PHP Cyflym, a ysgrifennwyd gan David Upton. Fy hoff lyfr ar PHP / MySQL yw PHP o hyd