GoSite: Llwyfan All-In-One i Fusnesau Bach Fynd yn Ddigidol

Nid yw integreiddiadau yn arbennig o hawdd rhwng y gwasanaethau sydd eu hangen ar eich busnesau bach a'r llwyfannau sydd ar gael. Er mwyn i awtomeiddio mewnol a phrofiad cwsmeriaid di-dor weithio'n dda gall fod y tu allan i'r gyllideb i'r mwyafrif o fusnesau bach. Mae angen ymarferoldeb ar fusnesau bach sy'n rhychwantu'r mwyafrif o lwyfannau: Gwefan - gwefan lân sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer chwiliad lleol. Negesydd - y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ac yn hawdd mewn amser real gyda rhagolygon. Archebu - amserlennu hunanwasanaeth gyda chanslo, nodiadau atgoffa a

Juicer: Agregau Eich Holl Borthwyr Cyfryngau Cymdeithasol i mewn i Dudalen We Hardd

Mae cwmnïau'n rhoi rhywfaint o gynnwys anhygoel trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu wefannau eraill a fyddai o fudd i'w brand ar eu gwefan eu hunain hefyd. Fodd bynnag, nid yw datblygu proses lle mae angen cyhoeddi a diweddaru pob llun Instagram neu ddiweddariad Facebook ar eich gwefan gorfforaethol yn ymarferol. Dewis llawer gwell yw cyhoeddi porthiant cymdeithasol ar eich gwefan naill ai mewn panel neu dudalen ar eich gwefan. Gall codio ac integreiddio pob adnodd fod yn anodd

Beth yw Effaith Adolygiadau Defnyddwyr Ar-lein ar Eich Busnes?

Buom yn gweithio'n agos gyda chwmni a gynghorodd fusnesau sy'n gwerthu cynhyrchion trwy Amazon. Trwy weithio ar optimeiddio tudalen cynnyrch ac ymgorffori strategaethau i gasglu adolygiadau gan gwsmeriaid, gallant gynyddu gwelededd eich cynhyrchion mewn chwiliadau cynnyrch mewnol ... yn y pen draw cynyddu gwerthiant yn esbonyddol. Mae'n waith anodd, ond maen nhw wedi cael y broses i lawr yn bat ac wedi parhau i'w hailadrodd ar gyfer mwy a mwy o gleientiaid. Mae eu gwasanaeth yn nodi effaith adolygiadau defnyddwyr ar

Siopwyr Sylw: Mae Manwerthu yn Ennill Mwy o Adolygiadau na Bwytai ar Yelp

Rydych chi'n clywed TripAdvisor, rydych chi'n meddwl gwestai. Rydych chi'n clywed Healthgrades, rydych chi'n meddwl meddygon. Rydych chi'n clywed Yelp, ac mae'r siawns yn dda eich bod chi'n meddwl bwytai. Dyna'n union pam ei bod yn syndod i lawer o berchnogion busnesau a marchnatwyr ddarllen ystadegyn Yelp ei hun sy'n nodi, o'r 115 miliwn o adolygiadau gan ddefnyddwyr y mae Yelpers wedi'u gadael ers ei lansio, mae 22% yn ymwneud â siopa yn erbyn 18% sy'n ymwneud â bwytai. Mae enw da manwerthu, felly, yn ffurfio'r gyfran amlycaf o

Dal Adolygiadau Yelp a Google o Apps Mae Eich Cwsmeriaid yn eu Defnyddio!

Ddim yn rhy bell yn ôl cawsom gyfweliad gwych gyda Daniel Lemin, awdur ManipuRATED: Sut y gall Perchnogion Busnes Ymladd Sgoriau ac Adolygiadau Twyllodrus Ar-lein. Siaradodd â phwysigrwydd dal adolygiadau er mwyn cael adolygiadau newydd ac i frwydro yn erbyn unrhyw adolygiadau negyddol a allai godi o bryd i'w gilydd. A oes amser gwell i ddal adolygiad gwych nag ychydig ar ôl i gwsmer bodlon adael eich busnes? Ddim yn debyg - felly pam lai

MomentFeed: Datrysiadau Marchnata Symudol Lleol ar gyfer Chwilio a Chymdeithasol

Os ydych chi'n farchnatwr mewn cadwyn bwytai, neu dros ddeiliaid rhyddfraint, neu gadwyn fanwerthu, ni allwch o bosibl weithio ar draws pob marchnad a chyfrwng i hyrwyddo pob lleoliad heb ryw fath o system. Mae eich brand yn anweledig i raddau helaeth i chwiliad lleol, yn ddall i ymgysylltu â chwsmeriaid lleol, nid oes ganddo offer i greu hysbysebion sy'n berthnasol yn lleol, ac yn aml nid ydynt yn rheoli presenoldeb cyflawn ar y cyfryngau cymdeithasol. Cyfansawdd yr ymdrech gyda rhai newidiadau ymddygiad defnyddwyr allweddol: 80%

A ddylech chi fuddsoddi mewn monitro adolygiadau ar-lein i reoli'ch enw da?

Amazon, Angie's List, Trustpilot, TripAdvisor, Yelp, Google My Business, Yahoo! Mae Rhestrau Lleol, Dewis, G2 Crowd, TrustRadius, TestFreaks, Which?, Salesforce AppExchange, Glassdoor, Facebook Ratings & Reviews, Twitter, a hyd yn oed eich gwefan eich hun i gyd yn lleoedd i ddal a chyhoeddi adolygiadau. P'un a ydych chi'n gwmni B2C neu B2B ... siawns yw bod rhywun yn ysgrifennu amdanoch chi ar-lein. Ac mae'r adolygiadau ar-lein hynny yn cael effaith. Beth yw rheoli enw da? Rheoli enw da yw'r broses o fonitro a

Marchnata Symudol: Gyrrwch Eich Gwerthiannau Gyda'r 5 Strategaeth hyn

Erbyn diwedd y flwyddyn hon, bydd ffôn clyfar dros 80% o oedolion America. Mae dyfeisiau symudol yn dominyddu tirweddau B2B a B2C ac mae eu defnydd yn dominyddu marchnata. Bellach mae gan bopeth a wnawn gydran symudol iddo y mae'n rhaid i ni ei ymgorffori yn ein strategaethau marchnata. Beth yw Marchnata Symudol Mae marchnata symudol yn marchnata ar neu gyda dyfais symudol, fel ffôn smart. Gall marchnata symudol roi amser a lleoliad i gwsmeriaid