Yn gynnil: Lansio'ch Gwasanaeth Blwch Tanysgrifio Gyda'r Llwyfan E-Fasnach hwn

Un cynddaredd enfawr yr ydym yn ei weld ym maes e-fasnach yw offrymau bocs tanysgrifio. Mae blychau tanysgrifwyr yn offrwm diddorol ... o gitiau prydau bwyd, cynhyrchion addysg plant, i ddanteithion cŵn ... mae degau o filiynau o ddefnyddwyr yn cofrestru ar gyfer blychau tanysgrifio. Mae cyfleustra, personoli, newydd-deb, syndod, detholusrwydd a phris i gyd yn nodweddion sy'n gyrru gwerthiant blychau tanysgrifio. Ar gyfer busnesau e-fasnach greadigol, gall blychau tanysgrifio fod yn broffidiol oherwydd eich bod yn troi prynwyr un-amser yn gwsmeriaid ailadroddus. Mae'r farchnad eFasnach tanysgrifio yn werth

Poptin: Popups Smart, Ffurflenni wedi'u Mewnosod, ac Awtoresponders

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu mwy o dennynau, gwerthiannau neu danysgrifiadau gan yr ymwelwyr sy'n dod i mewn i'ch gwefan, does dim amheuaeth am effeithiolrwydd ffenestri naid. Fodd bynnag, nid yw mor syml ag ymyrryd â'ch ymwelwyr yn awtomatig. Dylai popups gael eu hamseru'n ddeallus yn seiliedig ar ymddygiad ymwelwyr i ddarparu profiad mor ddi-dor â phosibl. Poptin: Eich Llwyfan Popup Mae Poptin yn blatfform syml a fforddiadwy ar gyfer integreiddio strategaethau cynhyrchu plwm fel hyn i'ch gwefan. Mae'r platfform yn cynnig:

OneSignal: Ychwanegu Hysbysiadau Gwthio yn ôl Penbwrdd, Ap, neu E-bost

Bob mis, byddwn i'n cael cwpl o filoedd o ymwelwyr yn dychwelyd trwy hysbysiadau gwthio porwr y gwnaethon ni eu hintegreiddio. Yn anffodus, mae'r platfform a ddewiswyd gennym bellach yn cau i lawr felly roedd yn rhaid imi ddod o hyd i un newydd. Yn waeth, nid oes unrhyw ffordd o fewnforio'r hen danysgrifwyr hynny yn ôl i'n gwefan felly rydyn ni'n mynd i daro. Am y rheswm hwnnw, roedd angen i mi ddewis platfform sy'n adnabyddus ac yn raddadwy. Ac fe wnes i ddod o hyd iddo yn OneSignal. Dim yn unig

Fomo: Cynyddu Trosiadau trwy Brawf Cymdeithasol

Bydd unrhyw un sy'n gweithio yn y gofod e-fasnach yn dweud wrthych nad pris yw'r ffactor mwyaf wrth oresgyn pryniant, ei ymddiriedaeth. Mae prynu o safle siopa newydd yn cymryd naid ffydd gan ddefnyddiwr nad yw erioed wedi prynu o'r safle o'r blaen. Mae dangosyddion ymddiriedaeth fel SSL estynedig, monitro diogelwch trydydd parti, a graddfeydd ac adolygiadau i gyd yn hollbwysig ar wefannau masnach oherwydd eu bod yn rhoi ymdeimlad i'r siopwr eu bod yn gweithio gyda

Ydych chi'n Agored i System Rheoli Cynnwys Newydd?

Ychydig flynyddoedd yn ôl, defnyddiodd 100% o'n cleientiaid WordPress fel eu system rheoli cynnwys. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ac mae'r nifer honno wedi gostwng tua thraean. Ers i mi fod yn datblygu a dylunio gwefannau yn WordPress ers degawd bellach, rwy'n aml yn edrych at y CMS hwnnw oherwydd ychydig o resymau. Pam Rydym yn Defnyddio amrywiaeth a chefnogaeth Thema Anhygoel WordPress. Mae safleoedd fel Themeforest yn ffefryn i mi lle gallaf ddod o hyd i'r mwyaf

Mae Cost Uchel Methiannau Dylunio Gwe yn Rhy Gyffredin

Pan ddarllenwch y ddwy ystadegau hyn, byddwch chi'n cael sioc. Nid oes gan fwy na 45% o'r holl fusnesau wefan. Ac o'r DIY's (Do-It-Yourselfers) sy'n cychwyn ar adeiladu safle, mae 98% ohonyn nhw'n methu â chyhoeddi un o gwbl. Nid yw hyn hyd yn oed yn cyfrif nifer y busnesau sydd â gwefan nad ydyn nhw'n gyrru arweinyddion yn unig ... sydd, yn fy marn i, yn ganran sylweddol arall. Mae'r ffeithlun hwn o Webydo yn tynnu sylw at y mater o bwys gyda methu

Y Pwyntiau Data i Enillydd Masnachol Super Bowl Syndod

Efallai nad y hysbysebion Super Bowl mwyaf effeithiol yw'r rhai rydych chi'n meddwl. Tra bod ein gallu i gasglu data yn tyfu, mae ein gallu i ddeall data yn dal i ddal i fyny. Yn Perscio, gwnaeth ein tîm o wyddonwyr data ddadansoddiad dyfnach o weithgaredd Twitter yn ystod y Super Bowl a chanfod nad y hysbysebion mwyaf poblogaidd o reidrwydd yw'r rhai sy'n cael y canlyniadau gorau. Hefyd, ar ddiwedd yr erthygl hon mae golwg ryngweithiol ar

Ffyrdd Clyfar i Gyfuno Marchnata Cynnwys ag SEO

Datblygodd y Folks yn Blogmost.com yr ffeithlun hwn a'i enwi yn Little Known Ways to Build High Quality Backlinks yn 2014. Nid wyf yn siŵr fy mod yn hoffi'r teitl hwnnw ... nid wyf yn credu y dylai cwmnïau ganolbwyntio ar adeiladu cysylltiadau mwyach. Mae ein harbenigwyr chwilio lleol yn Site Strategics yn hoffi dweud bod strategaethau newydd yn gofyn am ennill cysylltiadau yn hytrach na'u hadeiladu'n weithredol. Yn bwysicach fyth, credaf fod yr ffeithlun hwn yn cyfuno tunnell o offer a safleoedd dosbarthu lle gallwch chi