Canllaw I'r Mathau a'r Offer I Ddechrau Creu Cyrsiau Fideo Ar-lein

Os ydych chi am wneud cwrs tiwtorial neu fideo ar-lein ac angen rhestr ddefnyddiol o'r holl offer a strategaethau gorau, yna byddwch chi wrth eich bodd â'r canllaw eithaf hwn. Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi ymchwilio a phrofi llawer o offer, caledwedd ac awgrymiadau yn bersonol i greu tiwtorialau a chyrsiau fideo llwyddiannus i'w gwerthu ar y rhyngrwyd. Ac nawr gallwch hidlo'r rhestr hon i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch fwyaf yn gyflym (mae rhywbeth

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Juicer: Agregau Eich Holl Borthwyr Cyfryngau Cymdeithasol i mewn i Dudalen We Hardd

Mae cwmnïau'n rhoi rhywfaint o gynnwys anhygoel trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu wefannau eraill a fyddai o fudd i'w brand ar eu gwefan eu hunain hefyd. Fodd bynnag, nid yw datblygu proses lle mae angen cyhoeddi a diweddaru pob llun Instagram neu ddiweddariad Facebook ar eich gwefan gorfforaethol yn ymarferol. Dewis llawer gwell yw cyhoeddi porthiant cymdeithasol ar eich gwefan naill ai mewn panel neu dudalen ar eich gwefan. Gall codio ac integreiddio pob adnodd fod yn anodd

Cyrraedd Marchnata Trochi, Newyddiaduraeth ac Addysg

Mae realiti rhithwir ac estynedig yn mynd i chwarae rhan fwy yn eich dyfodol. Mae TechCrunch yn rhagweld y bydd AR symudol yn fwyaf tebygol o fod yn farchnad $ 100 biliwn o fewn 4 blynedd! Nid oes ots a ydych chi'n gweithio i gwmni technoleg arloesol, neu mewn ystafell arddangos sy'n gwerthu dodrefn swyddfa, bydd eich busnes yn elwa mewn rhyw ffordd gan brofiad marchnata trochi. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng VR ac AR? Mae realiti rhithwir (VR) yn adloniant digidol o'r

Offer Cydweithio ac Integreiddio Newydd Vimeo Ei Sefydlu Fel Y Safon ar gyfer Fideograffwyr

Un o'n cwmnïau cyfagos yn yr adeilad y mae ein stiwdio ynddo yw rhai sinematograffwyr anhygoel, Train 918. Maent yn arbenigo mewn dod â'u gêr i unrhyw le yn y byd a chynhyrchu fideos epig. Ond nid dim ond ansawdd y gwaith maen nhw'n ei gynhyrchu sy'n anhygoel. Maent yn treulio llawer o'u hamser yn datblygu'r llinell stori mewn gwirionedd, yn ei droi'n olygfeydd, yna'n cynllunio eu prosiectau yn ddiamwys. Mae'r canlyniadau'n syfrdanol ... dyma rai samplau trwy eu Cwmni