Linq: Eich Darparwr Cynhyrchion Cerdyn Busnes Cyfathrebu Agos (NFC)

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenwr fy safle ers amser maith, rydych chi'n gwybod pa mor gyffrous rydw i'n dod dros wahanol fathau o gardiau busnes. Rwyf wedi cael cardiau nodiadau post-it, cardiau sgwâr, cardiau metel, cardiau wedi'u lamineiddio ... rwy'n eu mwynhau'n aruthrol. Wrth gwrs, gyda'r cloeon a'r anallu i deithio, nid oedd llawer o angen cardiau busnes. Nawr bod teithio yn agor, serch hynny, penderfynais ei bod yn bryd diweddaru fy ngherdyn a chael

Y Prif Ffactorau ar gyfer Ymgysylltu â Hysbysiad Gwthio App Symudol Effeithiol

Wedi mynd yw'r amseroedd pan oedd cynhyrchu cynnwys gwych yn ddigon. Bellach mae'n rhaid i dimau golygyddol feddwl am eu heffeithlonrwydd dosbarthu, ac ymgysylltu â'r gynulleidfa sy'n gwneud y penawdau. Sut y gall ap cyfryngau ymgysylltu (a chadw) ei ddefnyddwyr? Sut mae'ch metrigau yn cymharu â chyfartaleddau'r diwydiant? Mae Pushwoosh wedi dadansoddi ymgyrchoedd hysbysu gwthio 104 o allfeydd newyddion gweithredol ac mae'n barod i roi atebion i chi. Beth Yw'r Apiau Cyfryngau Mwyaf Ymgysylltiedig? O'r hyn rydyn ni wedi'i arsylwi yn Pushwoosh,

Sut i Ddylunio, Ysgrifennu, a Chyhoeddi Eich Ebook Gan ddefnyddio Google Docs

Os ydych chi wedi mynd i lawr y ffordd o ysgrifennu a chyhoeddi e-lyfr, rydych chi'n gwybod nad yw chwarae gyda mathau o ffeiliau EPUB, trawsnewidiadau, dylunio a dosbarthu ar gyfer y gwangalon. Mae yna nifer sylweddol o atebion ebook allan a fydd yn eich helpu trwy'r broses a chael eich ebook ar Google Play Books, y Kindle a dyfeisiau eraill. Mae e-lyfrau yn ffordd wych i gwmnïau leoli eu hawdurdod yn eu gofod ac a

Shoutem: Y Llwyfan Datblygu Ap Symudol Mwyaf Effeithlon

Dyma un o'r pynciau hynny y mae gen i gariad caled iawn arno o ran fy nghleientiaid. Gall apiau symudol fod yn un o'r strategaethau hynny sy'n parhau i fod â'r costau uchaf a'r enillion isaf ar fuddsoddiad pan gânt eu gwneud yn wael. Ond o'i wneud yn dda, mae ganddo fabwysiadu ac ymgysylltu wallgof o uchel. Yn ddyddiol mae tua 100 o apiau yn cael eu lanlwytho i'r farchnad, y mae 35 y cant ohonynt yn cael effaith yn y farchnad.

Uscreen: Fideo Ar Alw a Llwyfan Ap Teledu Brodorol

Wrth i frandiau ac arbenigwyr geisio hyrwyddo a monetize yr arbenigedd sydd ganddyn nhw yn fewnol, cwpl o gyfleoedd yw lansio sianeli ar lwyfannau teledu dros ben llestri (OTT) neu monetize ac adeiladu cwricwlwm, cynlluniau gwersi a fideos yn seiliedig ar danysgrifiadau. . Nid yw'r logisteg a'r isadeiledd sy'n angenrheidiol i lansio apiau teledu penodol, integreiddio tanysgrifiadau, pyrth talu, a ffrydio fideos yn un syml i gwmni. Yn ddiau, cyn gynted ag y byddech chi'n lansio ... gofynion prosesu ap neu daliad

EveryoneSocial: Trowch Eich Gweithwyr yn Mwyhadur Cymdeithasol

EveryoneSocial yw'r prif blatfform eiriolaeth a gwerthu cymdeithasol gweithwyr sy'n darparu 1,750 o gysylltiadau i bob gweithiwr ar gyfartaledd, cynnydd o 200% mewn piblinellau gwerthu, 48% meintiau bargen fwy, cynnydd o 4x mewn ymwybyddiaeth brand, ac ar un rhan o ddeg cost rhaglenni cyfryngau cymdeithasol taledig. Pam Eiriolaeth Gweithwyr? Mae gan bob cwmni adnodd pwerus heb ei gyffwrdd â'r potensial i ymhelaethu ar farchnata, gyrru gwerthiannau a bywiogi AD; llais a rhwydweithiau eich gweithwyr. Yn syml,

Chartio: Archwilio Data yn Seiliedig ar y Cwmwl, Siartiau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol

Ychydig o ddangosfwrdd sy'n datrys y gallu i gysylltu â bron popeth, ond mae Chartio yn gwneud gwaith gwych gyda rhyngwyneb defnyddiwr sy'n hawdd neidio iddo. Gall busnesau gysylltu, archwilio, trawsnewid a delweddu o bron unrhyw ffynhonnell ddata. Gyda chymaint o ffynonellau data ac ymgyrchoedd marchnata gwahanol, mae'n anodd i farchnatwyr gael golwg lawn ar gylch bywyd cwsmer, ei briodoli a'i effaith gyffredinol ar refeniw. Chartio Trwy gysylltu â phawb

Vungle: Monetize eich App Symudol gyda Fideos In-App

Mae'r gofod ap symudol yn un eithaf cystadleuol ac mae'r dyddiau o greu ap, codi ychydig o bychod, a disgwyl cael eich enillion ar fuddsoddiad ymhell y tu ôl i ni yn y mwyafrif o ddiwydiannau. Fodd bynnag, mae pryniannau mewn-app a hysbysebu mewn-app yn parhau i helpu i monetize y buddsoddiad anhygoel y mae datblygwyr apiau gêm a symudol yn ei fuddsoddi. Mae Vungle yn un o arweinwyr y diwydiant hwn, gan ddarparu SDK cadarn i gyhoeddwyr ar gyfer hysbysebion fideo rhyngweithiol i