10 Offer Monitro Brand y Gallwch Ddechreu Arni Am Ddim

Mae marchnata yn faes gwybodaeth mor helaeth fel y gall weithiau fod yn llethol. Mae'n teimlo fel bod angen i chi wneud llawer iawn o bethau ar unwaith: meddyliwch trwy'ch strategaeth farchnata, cynlluniwch gynnwys, cadwch lygad ar SEO a marchnata cyfryngau cymdeithasol a chymaint mwy. Yn ffodus, mae yna martech bob amser i'n helpu ni. Gall offer marchnata dynnu llwyth oddi ar ein hysgwyddau ac awtomeiddio'r rhannau diflas neu lai cyffrous o

Y Ffordd Orau i Reoli Cyfrifon Twitter Lluosog

Dywedwch wrthyf eich bod yn dal i bloeddio ar Twitter ... Rwyf wrth fy modd â'r platfform ac mae'n debyg y byddaf bob amser. Wedi dweud hynny, rwyf wedi cael trafferth ers misoedd gyda'r cymhwysiad bwrdd gwaith Twitter diofyn ar gyfer y Mac. Byddai fy system yn arafu i gropian, a byddai Twitter yn dod yn anymatebol yn y pen draw. Dim ond dyfalu nad oes gan y datblygwyr a'r Folks QA sy'n profi'r app lawer o ddilynwyr a llawer o ddiweddariadau trwy gydol y dydd fel sydd gen i. Roeddwn i'n defnyddioHootsuite ond

Hanfodion Twitter: Sut i Ddefnyddio Twitter (ar gyfer Dechreuwyr)

Mae'n dal yn rhy fuan i alw tranc Twitter, er yn bersonol rwy'n teimlo wrth iddynt barhau i wneud diweddariadau nad ydyn nhw'n gwella nac yn cryfhau'r platfform. Yn fwyaf diweddar, maent wedi dileu'r cyfrifiadau gweladwy sydd ar gael trwy eu botymau cymdeithasol ar wefannau. Ni allaf ddychmygu pam ac mae'n ymddangos y gallai fod yn cael effaith andwyol ar ymgysylltiad cyffredinol pan edrychwch ar draffig Twitter ar draws safleoedd mesur allweddol. Digon o gwyno ... gadewch i ni weld y da

Riffle: Sicrhewch yr Ategyn Twitter Chrome hwn Nawr!

Ysgrifennais am fy serch cariad â Twitter a rhannu cwpl offer gwych ar gyfer rheoli eich dilynwyr Twitter. Dyma offeryn neis arall yr wyf newydd ei ddarganfod! Ategyn Chrome yw Riffle gan CrowdRiff sy'n ychwanegu cwarel dangosfwrdd Twitter sy'n eich helpu i nodi a dadansoddi gwybodaeth am y defnyddiwr Twitter. Mae Riffle yn darparu gwybodaeth gan gynnwys y gweithgaredd, ymgysylltiad y cyfrif, ffynhonnell y trydariadau ynghyd â'u prif grybwylliadau a chysylltiadau.

Mae'n ymwneud â chod y gellir ei ailddefnyddio? er… Cynnwys

Nid wyf yn techy! Ddim mewn gwirionedd, ond rwy'n treulio llawer o amser o amgylch dewiniaid technoleg, fel fy ngwesteiwr, Douglas Karr. Un o'r gwersi pwysicaf a ddysgais gan un o'r rhaglenwyr y bûm yn gweithio gyda nhw, oedd gwerth cod y gellir ei ailddefnyddio. Er bod pob cleient yn hoffi meddwl ei fod yn unigryw, eglurodd unwaith y byddwch chi'n ysgrifennu cod i awtomeiddio proses, bydd mwy nag un cwsmer yn gallu defnyddio'r broses a'r