Poptin: Popups Smart, Ffurflenni wedi'u Mewnosod, ac Awtoresponders

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu mwy o dennynau, gwerthiannau neu danysgrifiadau gan yr ymwelwyr sy'n dod i mewn i'ch gwefan, does dim amheuaeth am effeithiolrwydd ffenestri naid. Fodd bynnag, nid yw mor syml ag ymyrryd â'ch ymwelwyr yn awtomatig. Dylai popups gael eu hamseru'n ddeallus yn seiliedig ar ymddygiad ymwelwyr i ddarparu profiad mor ddi-dor â phosibl. Poptin: Eich Llwyfan Popup Mae Poptin yn blatfform syml a fforddiadwy ar gyfer integreiddio strategaethau cynhyrchu plwm fel hyn i'ch gwefan. Mae'r platfform yn cynnig:

Cyfrin: Nodweddion Pwerus Hawdd i'w Defnyddio ar gyfer Caffael Cwsmeriaid ar y Safle

Mae un o'n cwsmeriaid ar Squarespace, system rheoli cynnwys sy'n darparu'r holl bethau sylfaenol - gan gynnwys eFasnach. Ar gyfer cleientiaid hunanwasanaeth, mae'n llwyfan gwych gyda llawer o opsiynau. Rydym yn aml yn argymell WordPress wedi'i westeio oherwydd ei alluoedd a'i hyblygrwydd diderfyn ... ond i rai mae Squarespace yn ddewis cadarn. Er nad oes gan Squarespace yr API a miliynau o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n barod i fynd, gallwch ddod o hyd i offer gwych i wella'ch gwefan o hyd. Rydym ni

JARVEE: Meddalwedd Awtomeiddio Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Seiliedig ar Windows.

Mae JARVEE yn blatfform fforddiadwy sy'n gweithredu yn lle tîm cyfryngau cymdeithasol i sicrhau llwyddiant eich brand ar-lein trwy dyfu, gyrru mwy o draffig, a gyrru mwy o arwain at eich busnes. Oherwydd ei fod yn feddalwedd bwrdd gwaith wedi'i seilio ar ffenestri, nid oes ganddo lawer o gyfyngiadau APIs gwasanaeth a llwyfannau awtomeiddio trydydd parti. Un gair o rybudd, gallwch wneud rhywfaint o ddifrod gwirioneddol i'ch enw da trwy sbamio rhwydweithiau cymdeithasol gydag offer fel hyn. Mae'n a

Infograffig: Hanes Byr o Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol

Er bod llawer o burwyr cyfryngau cymdeithasol yn ystyried pŵer a chyrhaeddiad marchnata cyfryngau cymdeithasol organig, mae'n dal i fod yn rhwydwaith sy'n anodd ei ddarganfod heb hyrwyddiad. Mae hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yn farchnad nad oedd yn bodoli ddegawd yn ôl ond a gynhyrchodd $ 11 biliwn mewn refeniw erbyn 2017. Roedd hyn i fyny o ddim ond $ 6.1 biliwn yn 2013. Mae hysbysebion cymdeithasol yn cynnig cyfle i godi ymwybyddiaeth, targed yn seiliedig ar ddaearyddol, demograffig, a data ymddygiadol. Hefyd,

Juicer: Agregau Eich Holl Borthwyr Cyfryngau Cymdeithasol i mewn i Dudalen We Hardd

Mae cwmnïau'n rhoi rhywfaint o gynnwys anhygoel trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu wefannau eraill a fyddai o fudd i'w brand ar eu gwefan eu hunain hefyd. Fodd bynnag, nid yw datblygu proses lle mae angen cyhoeddi a diweddaru pob llun Instagram neu ddiweddariad Facebook ar eich gwefan gorfforaethol yn ymarferol. Dewis llawer gwell yw cyhoeddi porthiant cymdeithasol ar eich gwefan naill ai mewn panel neu dudalen ar eich gwefan. Gall codio ac integreiddio pob adnodd fod yn anodd