Ateb: Casglu, Rheoli, A Chyhoeddi Eich Adolygiadau Cwsmeriaid a Theclynnau Tysteb

Rydym yn cynorthwyo nifer o fusnesau lleol, gan gynnwys cadwyn dibyniaeth ac adferiad aml-leoliad, cadwyn deintyddion, a chwpl o fusnesau gwasanaethau cartref. Pan wnaethom ymuno â'r cleientiaid hyn, cefais fy synnu'n onest gyda nifer y cwmnïau lleol nad oes ganddynt y modd i geisio, casglu, rheoli, ymateb i, a chyhoeddi eu tystebau a'u hadolygiadau cwsmeriaid. Byddaf yn datgan hyn yn ddiamwys… os bydd pobl yn dod o hyd i'ch busnes (defnyddiwr neu B2B) yn seiliedig ar eich lleoliad daearyddol, y

B2B: Sut i Greu Twmffat Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond gall fod yn eithaf heriol wrth gynhyrchu arweinwyr B2B. Pam nad yw cyfryngau cymdeithasol mor effeithiol wrth wasanaethu fel twndis gwerthu B2B a sut i oresgyn yr her honno? Gadewch i ni geisio darganfod! Heriau Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Mae dau brif reswm pam ei bod yn anodd troi llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn sianeli cynhyrchu arweiniol: Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn amharol - Na

Shoutcart: Ffordd Syml I Brynu Gweiddi Gan Ddylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae sianeli digidol yn parhau i dyfu ar gyfradd gyflym, her i farchnatwyr ym mhobman wrth iddynt benderfynu beth i'w hyrwyddo a ble i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar-lein. Wrth i chi geisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, mae yna sianeli digidol traddodiadol fel cyhoeddiadau diwydiant a chanlyniadau chwilio ... ond mae yna ddylanwadwyr hefyd. Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd oherwydd bod dylanwadwyr wedi tyfu a churadu eu cynulleidfa a'u dilynwyr yn ofalus dros amser. Mae gan eu cynulleidfa

SocialBee: Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach Gyda Gwasanaethau Concierge

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi gweithredu ac integreiddio dwsinau o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cleientiaid. Mae gen i berthnasoedd gwych gyda llawer o hyd ac rydych chi'n parhau i'm gweld yn hyrwyddo llwyfannau newydd a phresennol. Gallai hynny ddrysu darllenwyr ... tybed pam nad ydw i'n argymell ac yn gwthio un platfform i bawb yn unig. Nid wyf am fod pob anghenion pob cwmni yn wahanol i'w gilydd. Mae llu o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a all helpu busnesau… ond eich

Circleboom Cyhoeddi: Dylunio, Cynllunio, Amserlen, ac Awtomeiddio Eich Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych chi'n frand, mae'r gallu i ganoli'ch marchnata cyfryngau cymdeithasol mewn un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol greddfol yn hanfodol i arbed amser a defnyddio'ch strategaeth. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae: Rheoli aml-gyfrif - mae rheolwr aml-gyfrif Circleboom yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli cyfrifon Twitter, Facebook, LinkedIn, Google My Business, Instagram, a Pinterest o un platfform Optimeiddio'ch swyddi - Mae cydberthynas uniongyrchol rhwng ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol ar ôl gyda'r dyluniad cynnwys greddfol, a