Sut i Optimeiddio'ch Tagiau Teitl (Gydag Enghreifftiau)

Oeddech chi'n gwybod y gall eich tudalen fod â nifer o deitlau yn dibynnu ar ble rydych chi am iddyn nhw gael eu harddangos? Mae'n wir ... dyma bedwar teitl gwahanol y gallwch eu cael ar gyfer un dudalen yn eich system rheoli cynnwys. Tag Teitl - yr HTML sy'n cael ei arddangos yn eich tab porwr ac sy'n cael ei fynegeio a'i arddangos mewn canlyniadau chwilio. Teitl y Dudalen - y teitl rydych chi wedi'i roi i'ch tudalen yn eich system rheoli cynnwys i ddod o hyd iddi

Pa mor hir y mae'n ei gymryd i raddio yng nghanlyniadau chwilio Google?

Pryd bynnag y byddaf yn disgrifio graddio i'm cwsmeriaid, rwy'n defnyddio'r gyfatebiaeth o ras gychod lle mai Google yw'r cefnfor ac mae pob un o'ch cystadleuwyr yn gychod eraill. Mae rhai cychod yn fwy ac yn well, rhai yn hen a phrin yn aros i fynd. Yn y cyfamser, mae'r cefnfor yn symud hefyd ... gyda stormydd (newidiadau algorithm), tonnau (cribau poblogrwydd chwilio a chafnau), ac wrth gwrs poblogrwydd parhaus eich cynnwys eich hun. Yn aml mae yna adegau lle gallaf adnabod

Arferion Gorau ar gyfer Fformatau Diweddariad Post a Statws

Nid wyf yn siŵr y byddwn wedi galw'r ffeithlun hwn Sut i Greu Swyddi Perffaith; fodd bynnag, mae ganddo eglurhad gwych ar yr arferion gorau sy'n gweithio ar gyfer diweddaru eich blog, fideo a statws cymdeithasol ar-lein. Dyma'r pedwerydd iteriad o'u ffeithlun poblogaidd - ac mae'n ychwanegu blogio a fideo. Mae defnyddio delweddau, galw i weithredu, hyrwyddo cymdeithasol a hashnodau yn gyngor gwych ac yn aml yn cael eu hanwybyddu gan fod marchnatwyr yn gweithio i ddarlledu eu cynnwys yn unig. I.

Google Analytics a WordPress Tip: Beth yw fy Mhrif Gynnwys?

Mae Google Analytics yn becyn eithaf cadarn ond weithiau mae angen i chi chwilio o gwmpas am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Un eitem efallai yr hoffech chi ganolbwyntio arni gyda'ch Blog WordPress yw pa mor boblogaidd yw'ch cynnwys. Mae dwy ffordd o adnabod eich cynnwys: Erbyn y dudalen Yn ôl teitl yr erthygl Isod mae llun ar sut i weld eich prif gynnwys. Dewiswch yr ystod dyddiad a gallwch ddod o hyd i'r canlyniadau sydd eu hangen arnoch.