Cyflwr E-Fasnach y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n un peth i'w hysbysebu trwy'r cyfryngau cymdeithasol a dod â phobl yn ôl i'ch gwefan, ond mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn edrych i ddod â thrawsnewidiadau yn agosach a'u rheoli ymhellach trwy ddod â nhw'n uniongyrchol i'w platfformau. Ar gyfer darparwyr e-fasnach, mae hwn yn gam i'w groesawu oherwydd mae wedi bod yn anodd mesur a gweld ymateb rhagorol ar eu buddsoddiad cyfryngau cymdeithasol gydag addasiadau. Mae olrhain a phriodoli yn parhau i fod yn her. Wrth gwrs, ar gyfer cyfryngau cymdeithasol

5 Strategaeth i Gael Sylw ar y We

Efallai bod hon yn swydd eironig o ystyried y ffaith bod fy mlog yn dirywio ychydig yn y darllenwyr. Y gwir yw fy mod i'n gwybod beth sy'n ei achosi, ond does gen i ddim amser ar hyn o bryd i fuddsoddi i'w atal. Dim pryderon, serch hynny, byddaf yn ei droi o gwmpas yn fuan! Gyda hynny, rwyf wedi bod yn meddwl llawer am ba lwybrau y gall cwmnïau ac unigolion eu cymryd i ddenu sylw eu cyfoedion, eu rhagolygon a / neu eu cleientiaid.