Lle i gynnal, syndiceiddio, rhannu, optimeiddio a hyrwyddo'ch podlediad

Y llynedd oedd y flwyddyn y ffrwydrodd podlediad mewn poblogrwydd. Mewn gwirionedd, mae 21% o Americanwyr dros 12 oed wedi dweud eu bod wedi gwrando ar bodlediad yn ystod y mis diwethaf, sydd wedi cynyddu’n raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn o’r gyfran o 12% yn 2008 a dim ond y nifer hwn a welaf yn parhau i dyfu. Felly ydych chi wedi penderfynu cychwyn eich podlediad eich hun? Wel, mae yna ychydig o bethau i'w hystyried yn gyntaf - lle byddwch chi'n cynnal

DanAds: Technoleg Hysbysebu Hunan Wasanaeth i Gyhoeddwyr

Mae hysbysebu rhaglennol (awtomeiddio prynu a gwerthu hysbysebu ar-lein) wedi bod yn staple i farchnatwyr modern ers blynyddoedd lawer ac mae'n hawdd gweld pam. Mae'r gallu i brynwyr cyfryngau ddefnyddio meddalwedd i brynu hysbysebu wedi chwyldroi'r gofod hysbysebu digidol, gan ddileu'r angen am brosesau llaw traddodiadol fel ceisiadau am gynigion, tendrau, dyfynbrisiau, ac, yn fwyaf nodedig, negodi dynol. Hysbysebu rhaglenadwy traddodiadol, neu hysbysebu rhaglennol gwasanaeth rheoledig fel y cyfeirir ato weithiau,

Juicer: Agregau Eich Holl Borthwyr Cyfryngau Cymdeithasol i mewn i Dudalen We Hardd

Mae cwmnïau'n rhoi rhywfaint o gynnwys anhygoel trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu wefannau eraill a fyddai o fudd i'w brand ar eu gwefan eu hunain hefyd. Fodd bynnag, nid yw datblygu proses lle mae angen cyhoeddi a diweddaru pob llun Instagram neu ddiweddariad Facebook ar eich gwefan gorfforaethol yn ymarferol. Dewis llawer gwell yw cyhoeddi porthiant cymdeithasol ar eich gwefan naill ai mewn panel neu dudalen ar eich gwefan. Gall codio ac integreiddio pob adnodd fod yn anodd

Marchnata Digidol ac SEO ar gyfer Bandiau a Cherddorion

Efallai y bydd fy chwaeth mewn cerddoriaeth ychydig yn ddig, rwy'n arbennig o hoff o fand lleol Join The Dead yma yn Indianapolis. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi dod yn fwy a mwy o ffan o fandiau byw, aneglur a lleol. Rwyf wrth fy modd yn cael cwrw gyda'r band ac yn gwerthfawrogi'r profiad cerddoriaeth leol lawer mwy na rhyw fand prin y gallaf ei weld o'r seddi trwynog yn y stadiwm neu'r amffitheatr leol. I fod

CoPromote: Llwyfan Hyrwyddo Cymdeithasol i Gyhoeddwyr

Mae CoPromote yn blatfform marchnata cymdeithasol lle mae defnyddwyr yn dewis rhannu cynnwys ei gilydd. Rhwydwaith o gyhoeddwyr yw CoPromote sy'n argymell ei gilydd. Mae rhai o nodweddion allweddol CoPromote sy'n helpu crewyr brand / cynnwys i gynyddu eu cyrhaeddiad organig yn cynnwys: Bwriad - Mae holl aelodau CoPromote yn ymuno â'r gwasanaeth gyda'r bwriad o rannu negeseuon rhywun arall, ond gyda Facebook, mae rhannu cynnwys 3ydd parti yn ail- meddwl. Ymgysylltu - Y gyfradd cyfranddaliadau ar gyfartaledd