Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol i fyfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm diddorol. Er ei fod wedi ennill momentwm yn ddiweddar, ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. Ond mae mwy i strategaeth marchnata cynnwys na dechrau blog yn unig, felly

Rhestr Wirio Cyfryngau Cymdeithasol: Strategaethau ar gyfer Pob Sianel Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnesau

Mae angen rhestr wirio braf ar rai busnesau i weithio ohoni wrth weithredu eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ... felly dyma un wych a ddatblygwyd gan y grŵp ymennydd cyfan. Mae'n ddull gwych, cytbwys o gyhoeddi a chymryd rhan yn y cyfryngau cymdeithasol i helpu i adeiladu'ch cynulleidfa a'ch cymuned. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn arloesi’n gyson, felly maent wedi diweddaru eu rhestr wirio i adlewyrchu holl nodweddion diweddaraf a mwyaf y sianeli cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd. Ac mae gennym ni

Sut i Adeiladu a Thyfu Eich Rhestr E-bost

Mae Brian Downard o Eliv8 wedi gwneud gwaith gwych arall ar yr ffeithlun hwn a'i restr wirio marchnata ar-lein (lawrlwytho) lle mae'n cynnwys y rhestr wirio hon ar gyfer tyfu eich rhestr e-bost. Rydyn ni wedi bod yn gweithio ein rhestr e-bost, ac rydw i'n mynd i ymgorffori rhai o'r dulliau hyn: Creu Tudalennau Glanio - Rydyn ni'n credu bod pob tudalen yn dudalen lanio ... felly'r cwestiwn yw a oes gennych chi fethodoleg optio i mewn ar bob tudalen o eich gwefan trwy bwrdd gwaith neu symudol?

Canllaw Marchnata Cyflawn B2B i Slideshare

Nid wyf yn siŵr y byddwch yn dod o hyd i drafodaeth fwy trylwyr o'r manteision a'r strategaethau y tu ôl i ddefnyddio Slideshare ar gyfer marchnata B2B na'r Canllaw A-i-Z i SlideShare gan Feldman Creative. Mae'r cyfuniad o'r erthygl gyfan a'r ffeithlun isod yn wych. Mae SlideShare yn targedu defnyddwyr busnes. Mae traffig SlideShare yn cael ei yrru i raddau helaeth gan chwilio a chymdeithasol. Daw dros 70% trwy chwilio uniongyrchol. Mae traffig gan berchnogion busnes 4X yn fwy na Facebook. Mae traffig yn wirioneddol fyd-eang. Yn fwy na

Crank Up Eich Marchnata Cynnwys trwy Adnabod y 6 Bwlch hyn

Cefais y pleser o wneud gweminar ddoe fel rhan o Uwchgynhadledd Rithwir Marchnata Cynnwys Instant E-Training. Gallwch barhau i gofrestru am ddim, gwylio'r recordiadau, a lawrlwytho'r e-lyfrau a'r cyflwyniadau. Mae fy mhwnc penodol ar strategaeth rydym wedi bod yn gweithio gyda'n cleientiaid arni dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf - gan nodi bylchau yn eu strategaeth gynnwys sy'n eu helpu i adeiladu awdurdod a gyrru trosiadau. Er bod ansawdd y cynnwys o'r pwys mwyaf i'n

Cynnydd y Teithiwr Symudol Modern

Mae Usablenet wedi paratoi cyfres newydd o ffeithluniau sy'n dangos esblygiad cyflym symudol yn y diwydiant teithio, gydag stats yn siarad â chynnydd y teithiwr symudol modern, y canlyniadau rhyfeddol y gall rhaglen teyrngarwch symudol eu cael ar amlder archebu, sut mae millennials yn blaenoriaethu symudol. yn eu penderfyniadau teithio, a mwy. Mae'r gyfres lawn yn cynnwys siopau tecawê fel: Millennials sy'n arwain y tâl teithio symudol: mae'r mwyafrif o deithwyr symudol yn ddefnyddwyr rhwng 25-44 oed.

Canllaw CMO Ofnadwy 2014 i'r Dirwedd Gymdeithasol

Ddoe, cefais y swydd hon wedi'i chwblhau ac roeddwn ar fin clicio cyhoeddi pan wnes i daro cwrw drosodd ar fy ngliniadur. Gobeithio nad karma oedd yn dod i gicio fy mwtyn. Goroesodd y gliniadur, ond rywsut diflannodd y post blog. Rwy'n ysgrifennu'r post hwn gydag arogl gwan cwrw yn y cefndir i'm hatgoffa i gadw fy snarkiness i lawr. Dyma'r peth, rwy'n credu bod hwn yn ffeithlun ofnadwy. Yn weledol, mae'n brin