Yr Enillion ar Fuddsoddiad (ROI) Llwyfannau Awtomeiddio Marchnata

Y flwyddyn nesaf, mae Awtomeiddio Marchnata yn troi'n 30! Yep, rydych chi'n darllen hynny'n iawn. Ac er ei bod yn ymddangos fel hyn bellach mae technoleg hollbresennol yn ddigon ifanc i gael pimples o hyd, y gwir amdani yw bod y platfform awtomeiddio marchnata (MAP) bellach yn briod, bod ganddo gi bach, ac mae'n debygol o ddechrau teulu yn fuan. Yn adroddiad ymchwil diweddaraf Demand Spring, fe wnaethon ni archwilio cyflwr technoleg awtomeiddio marchnata heddiw. Fe wnaethon ni ddarganfod bod bron i hanner y sefydliadau yn dal i gael trafferth go iawn

MakeWebBetter: Adeiladu a Thyfu Eich Busnes E-Fasnach gyda WooCommerce a Hubspot

Nid oes amheuaeth am gyrhaeddiad pell Hubspot fel CRM ac platfform awtomeiddio marchnata a WordPress fel System Rheoli Cynnwys. Oherwydd ei fod yn ategyn ac ychwanegiad syml, mae WooCommerce wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd fel platfform e-fasnach i'w weithredu'n hawdd. Er bod WordPress wedi rhyddhau ei CRM ei hun, nid oes gan y platfform aeddfedrwydd Hubspot am ei allu i yrru'r broses i strategaethau caffael a chadw sefydliad. Cyplu fforddiadwy Hubspot o

Beth yw'r Tebygolrwydd y bydd eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn Darparu Enillion ar Fuddsoddiad?

Yr wythnos hon, roedd cleient rydyn ni'n ymgynghori ag ef yn gofyn pam nad yw'n ymddangos bod y cynnwys maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed arno yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw'r cleient hwn wedi gweithio i ddatblygu eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol, yn lle defnyddio'r rhan fwyaf o'u hymdrechion i farchnata allan. Fe wnaethon ni roi cipolwg iddyn nhw o faint eu cynulleidfa yn y cyfryngau cymdeithasol o gymharu â'u cystadleuwyr - ac yna darparu'r effaith a gafodd ar sut

Camgymeriadau Cyffredin Mae Busnesau'n Eu Gwneud Wrth Ddewis Llwyfan Awtomeiddio Marchnata

Llwyfan awtomeiddio marchnata (MAP) yw unrhyw feddalwedd sy'n awtomeiddio gweithgareddau marchnata. Mae'r llwyfannau fel arfer yn darparu nodweddion awtomeiddio ar draws e-bost, cyfryngau cymdeithasol, gen arweiniol, post uniongyrchol, sianeli hysbysebu digidol a'u cyfryngau. Mae'r offer yn darparu cronfa ddata farchnata ganolog ar gyfer marchnata gwybodaeth fel y gellir targedu cyfathrebu gan ddefnyddio segmentu a phersonoli. Mae elw gwych ar fuddsoddiad pan weithredir llwyfannau awtomeiddio marchnata yn gywir ac wedi'u trosoledd yn llawn; fodd bynnag, mae llawer o fusnesau yn gwneud rhai camgymeriadau sylfaenol