Integreiddio Marchnata Digidol i'ch Nawdd

Mae nawdd marchnata yn cyflwyno gwerth sylweddol y tu hwnt i welededd brand a thraffig gwefan. Mae marchnatwyr soffistigedig heddiw yn edrych i gael y gorau o nawdd, ac un ffordd o wneud hynny yw defnyddio buddion optimeiddio peiriannau chwilio. Er mwyn gwella nawdd marchnata gydag SEO, mae angen i chi nodi'r gwahanol fathau o nawdd sydd ar gael a'r meini prawf allweddol sy'n angenrheidiol wrth ddadansoddi gwerth SEO. Cyfryngau Traddodiadol - Daw Nawdd Print, Teledu, Radio trwy'r cyfryngau traddodiadol yn nodweddiadol

A yw'ch Safle Organig yn Bwysig?

Amser i mi ruffle rhai plu SEO eto! Heddiw, penderfynais lawrlwytho fy stats o Google Search Console a gwneud rhywfaint o gloddio ar y traffig rydw i'n ei gael o chwilio organig. Martech Zone yn rhengoedd anhygoel o uchel ar nifer o eiriau allweddol gyda dwsinau o rengoedd # 1 ar eiriau allweddol cystadleuol iawn, cyfaint uchel. Rydym i gyd yn gwybod po uchaf yw'r safle, yr uchaf yw'r gyfradd clicio drwodd ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio. Ond

Beth yw awdurdod?

Os gwnewch rai chwiliadau o'r prif wefannau sy'n cyhoeddi dadl Awdurdod Twitter, fe welwch fy rants a wnaed ar fwyafrif y sylwadau. Mae'n gyrru cnau i mi y mae pawb yn dal i siarad amdano - ac aeth rhywun hyd yn oed i adeiladu Twitority and Twithority. Enw gwell fyddai Chwilio Tweets mewn Gorchymyn Disgynnol yn ôl Nifer y Dilynwyr. Rwy'n gwybod, mae hynny'n enw ofnadwy o hir, ond dyma'n union ydyw. Nid yw

TudalenRank: Theori Disgyrchiant Newton Cymhwysol

Mae damcaniaeth Newton ar ddisgyrchiant yn nodi bod y grym rhwng masau yn gymesur â chynnyrch y ddau fàs ac mewn cyfrannedd gwrthdro â sgwâr y pellter rhwng y masau hynny: Esboniwyd y Theori Disgyrchiant: F yw maint y grym disgyrchiant rhwng y ddau bwynt. masau. G yw'r cysonyn disgyrchiant. m1 yw màs y màs pwynt cyntaf. m2 yw màs y màs ail bwynt. r yw'r