Strategaethau Milwrol “Celf Rhyfel” yw'r Ffordd Nesaf i Gafael yn y Farchnad

Mae cystadleuaeth manwerthu yn ffyrnig y dyddiau hyn. Gyda chwaraewyr mawr fel Amazon yn dominyddu e-fasnach, mae llawer o gwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadarnhau eu safle yn y farchnad. Nid yw prif farchnatwyr cwmnïau e-fasnach gorau'r byd yn eistedd ar y llinell ochr dim ond gobeithio y bydd eu cynhyrchion yn ennill tyniant. Maent yn defnyddio strategaethau a thactegau milwrol Art of War i wthio eu cynhyrchion o flaen y gelyn. Gadewch i ni drafod sut mae'r strategaeth hon yn cael ei defnyddio i gipio marchnadoedd ... Er bod brandiau trech yn tueddu

Beth yw Effaith Strategaethau Micro vs Dylanwadwyr

Mae marchnata dylanwadwyr yn gorwedd rhywle rhwng y cydweithiwr ar lafar gwlad yr ydych yn ymddiried ynddo a'r hysbyseb â thâl a roddwch ar wefan. Yn aml mae gan ddylanwadwyr allu mawr i godi ymwybyddiaeth ond maent yn amrywio yn eu gallu i ddylanwadu ar ragolygon ar benderfyniad prynu. Er ei bod yn strategaeth fwy bwriadol, atyniadol i gyrraedd eich cynulleidfa graidd nag hysbyseb baner, mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i gynyddu poblogrwydd. Fodd bynnag, mae gwrthdaro ynghylch a yw eich buddsoddiad mewn dylanwadwr

Beth yw Omni-Channel? Sut mae'n cael effaith ar fanwerthu yn ystod y tymor gwyliau hwn?

Chwe blynedd yn ôl, her fwyaf marchnata ar-lein oedd y gallu i integreiddio, alinio, ac yna rheoli negeseuon ledled pob sianel. Wrth i sianeli newydd ddod i'r amlwg a chynyddu poblogrwydd, ychwanegodd marchnatwyr fwy o sypiau a mwy o ffrwydradau at eu hamserlen gynhyrchu. Y canlyniad (sy'n dal yn gyffredin), oedd pentwr llethol o hysbysebion a negeseuon gwerthu yn cael eu gwthio i lawr gwddf pob darpar. Mae'r adlach yn parhau - gyda defnyddwyr cynhyrfus yn dad-danysgrifio ac yn cuddio oddi wrth y cwmnïau y maent

Cipolwg rhyfeddol ar Sut mae Cudd-wybodaeth yn Seiliedig ar Leoliad yn Helpu Marchnata Moduron

Ychydig flynyddoedd yn ôl, bûm mewn hyfforddiant ar argymhelliad fy ffrind Doug Theis ar rwydweithio. Doug yw'r rhwydweithiwr gorau rwy'n ei wybod felly roeddwn i'n gwybod y byddai mynychu yn talu ar ei ganfed ... ac fe wnaeth. Yr hyn a ddysgais oedd bod llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o roi gwerth ar y cysylltiad uniongyrchol, yn hytrach na'r cysylltiad anuniongyrchol. Er enghraifft, gallwn fynd allan a cheisio cwrdd â phob cwmni technoleg marchnata i weld a ydyn nhw

Dyfodol Disglair Manwerthu

Er bod y mwyafrif o feysydd wedi gweld plymio enfawr mewn cyfleoedd cyflogaeth gyda datblygiadau mewn technoleg, mae cyfleoedd gwaith manwerthu ar gynnydd ar hyn o bryd ac yn edrych i fod yn ddewis diogel ar gyfer y dyfodol. Mae un o bob pedair swydd yn yr Unol Daleithiau yn y diwydiant manwerthu, ond mae'r diwydiant hwn yn cynnwys llawer mwy na gwerthiannau yn unig. Mewn gwirionedd, mae dros 40% o'r swyddi ym maes manwerthu yn swyddi heblaw gwerthiannau. Y 5 gyrfa sy'n codi orau