Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn Bwll Aur ar gyfer Marchnata Yswiriant

Yn y Cyfryngau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol eleni, roedd enillion ar fuddsoddiad yn llinyn cyffredin trwy gydol llawer o'r sesiynau a'r trafodaethau yn y gynhadledd. Mae LeadSift yn blatfform sy'n galluogi gwerthu cymdeithasol trwy wrando a darparu arweinwyr posib i gwmnïau. Yn yr enghraifft hon, casglodd LeadSift fewnwelediadau o fwy na 3.7 miliwn o drydariadau a chyfres o astudiaethau ymchwil i ddangos potensial gwerthu cymdeithasol yn y diwydiant yswiriant. Un o'r agweddau mwyaf pwerus