Onollo: Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer E-Fasnach

Mae fy nghwmni wedi bod yn cynorthwyo ychydig o gleientiaid i weithredu ac ehangu eu hymdrechion marchnata Shopify dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Oherwydd bod gan Shopify gyfran marchnad mor enfawr yn y diwydiant e-fasnach, fe welwch fod yna dunnell o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n gwneud bywyd yn haws i farchnatwyr. Bydd gwerthiannau masnach gymdeithasol yr Unol Daleithiau yn tyfu mwy na 35% i ragori ar $ 36 biliwn yn 2021. Cudd-wybodaeth Mewnol Mae twf masnach gymdeithasol yn gyfuniad o integredig

Restream: Fideo Live-Stream I Dros 30+ o Blatfformau Cyfryngau Cymdeithasol Ar Unwaith

Mae Restream yn wasanaeth aml-ffrwd sy'n eich galluogi i ddarlledu'ch cynnwys byw i fwy na 30 o lwyfannau ffrydio ar yr un pryd. Mae Restream yn galluogi marchnatwyr i ffrydio trwy eu platfform stiwdio eu hunain, ffrydio gydag OBS, vMix, e tc., Ffrydio ffeil fideo, trefnu digwyddiad, neu hyd yn oed recordio yn eu platfform. Mae dros 4 miliwn o ffrydwyr fideo ledled y byd yn defnyddio Restream. Ymhlith y llwyfannau cyrchfan mae Facebook Live, Twitch, YouTube, Periscope gan Twitter, Linkedin, VK Live, DLive, Dailymotion, Trovo, Mixcloud, kakaoTV,

Suite Gwe Gymdeithasol: Llwyfan Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol a Adeiladwyd ar gyfer Cyhoeddwyr WordPress

Os yw'ch cwmni'n cyhoeddi a ddim yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i hyrwyddo'r cynnwys, rydych chi wir yn colli allan ar gryn dipyn o draffig. Ac ... i gael canlyniadau gwell, gallai pob post ddefnyddio rhywfaint o optimeiddio yn seiliedig ar y platfform rydych chi'n ei ddefnyddio. Ar hyn o bryd, dim ond ychydig o opsiynau sydd ar gyfer cyhoeddi awtomataidd o'ch gwefan WordPress: Mae gan fwyafrif y llwyfannau cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol nodwedd lle gallwch chi gyhoeddi o borthiant RSS. Yn ddewisol,

Agorapulse: Eich Mewnflwch Syml, Unedig ar gyfer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Dros ddegawd yn ôl, yn Social Media Marketing World, cyfarfûm â’r Emern Ernoult anhygoel o garedig a gwych - sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Agorapulse. Mae'r farchnad offer rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yn orlawn. Roddwyd. Ond mae Agorapulse yn trin cyfryngau cymdeithasol gan fod angen i gorfforaethau fod yn… broses. Mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach dewis yr offeryn (neu'r offer) cywir ar gyfer ein hanghenion. I unrhyw un (fel fi) sy'n ceisio rheoli cyfrifon lluosog sy'n cael eu cytew a

Yn glyfar: Sut i Yrru Mwy o Arweinwyr B2B Gyda LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn yw'r rhwydwaith cymdeithasol gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol B2B yn y byd a, gellir dadlau, y sianel orau i farchnatwyr B2B ddosbarthu a hyrwyddo cynnwys. Bellach mae gan LinkedIn dros hanner biliwn o aelodau, gyda dros 60 miliwn o ddylanwadwyr ar lefel uwch. Nid oes amheuaeth bod eich cwsmer nesaf ar LinkedIn ... dim ond mater o sut rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw, cysylltu â nhw, a darparu digon o wybodaeth y maen nhw'n gweld gwerth yn eich cynnyrch neu wasanaeth. Gwerthiannau