Whatagraph: Aml-Sianel, Monitro Data Amser Real ac Adroddiadau ar gyfer Asiantaethau a Thimau

Er bod gan bron bob platfform gwerthu a marchnata ryngwynebau adrodd, llawer ohonynt yn eithaf cadarn, nid ydynt yn darparu unrhyw fath o olwg gynhwysfawr ar eich marchnata digidol. Fel marchnatwyr, rydym yn ceisio canoli adrodd yn Analytics, ond hyd yn oed mae'n aml yn gyfyngedig i weithgaredd ar eich gwefan yn hytrach na'r holl sianeli gwahanol rydych yn gweithio ynddynt. Ac… os ydych chi erioed wedi cael y pleser o geisio adeiladu adrodd mewn platfform,

Pa mor bwysig yw eich llun proffil LinkedIn?

Sawl blwyddyn yn ôl, bûm mewn cynhadledd ryngwladol ac roedd ganddynt orsaf awtomataidd lle gallech osod a chael ychydig o ergydion. Roedd y canlyniadau'n syfrdanol ... roedd y wybodaeth y tu ôl i'r camera wedi ichi osod eich pen i darged, yna'r goleuo'n cael ei addasu'n awtomatig, a ffyniant ... tynnwyd y lluniau. Roeddwn i'n teimlo fel supermodel dang fe ddaethon nhw allan mor dda ... ac fe wnes i eu huwchlwytho i bob proffil ar unwaith. Ond nid fi oedd hi mewn gwirionedd.

Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, mae gweithredu platfform rheoli perthynas â chwsmer (CRM) yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol mae hefyd yn gur pen. Mae buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg. Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer a

Circleboom Cyhoeddi: Dylunio, Cynllunio, Amserlen, ac Awtomeiddio Eich Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych chi'n frand, mae'r gallu i ganoli'ch marchnata cyfryngau cymdeithasol mewn un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol greddfol yn hanfodol i arbed amser a defnyddio'ch strategaeth. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae: Rheoli aml-gyfrif - mae rheolwr aml-gyfrif Circleboom yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli cyfrifon Twitter, Facebook, LinkedIn, Google My Business, Instagram, a Pinterest o un platfform Optimeiddio'ch swyddi - Mae cydberthynas uniongyrchol rhwng ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol ar ôl gyda'r dyluniad cynnwys greddfol, a

Onollo: Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer E-Fasnach

Mae fy nghwmni wedi bod yn cynorthwyo ychydig o gleientiaid i weithredu ac ehangu eu hymdrechion marchnata Shopify dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Oherwydd bod gan Shopify gyfran marchnad mor enfawr yn y diwydiant e-fasnach, fe welwch fod yna dunnell o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n gwneud bywyd yn haws i farchnatwyr. Bydd gwerthiannau masnach gymdeithasol yr Unol Daleithiau yn tyfu mwy na 35% i ragori ar $ 36 biliwn yn 2021. Cudd-wybodaeth Mewnol Mae twf masnach gymdeithasol yn gyfuniad o integredig