Poptin: Popups Smart, Ffurflenni wedi'u Mewnosod, ac Awtoresponders

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu mwy o dennynau, gwerthiannau neu danysgrifiadau gan yr ymwelwyr sy'n dod i mewn i'ch gwefan, does dim amheuaeth am effeithiolrwydd ffenestri naid. Fodd bynnag, nid yw mor syml ag ymyrryd â'ch ymwelwyr yn awtomatig. Dylai popups gael eu hamseru'n ddeallus yn seiliedig ar ymddygiad ymwelwyr i ddarparu profiad mor ddi-dor â phosibl. Poptin: Eich Llwyfan Popup Mae Poptin yn blatfform syml a fforddiadwy ar gyfer integreiddio strategaethau cynhyrchu plwm fel hyn i'ch gwefan. Mae'r platfform yn cynnig:

Cyfrin: Nodweddion Pwerus Hawdd i'w Defnyddio ar gyfer Caffael Cwsmeriaid ar y Safle

Mae un o'n cwsmeriaid ar Squarespace, system rheoli cynnwys sy'n darparu'r holl bethau sylfaenol - gan gynnwys eFasnach. Ar gyfer cleientiaid hunanwasanaeth, mae'n llwyfan gwych gyda llawer o opsiynau. Rydym yn aml yn argymell WordPress wedi'i westeio oherwydd ei alluoedd a'i hyblygrwydd diderfyn ... ond i rai mae Squarespace yn ddewis cadarn. Er nad oes gan Squarespace yr API a miliynau o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n barod i fynd, gallwch ddod o hyd i offer gwych i wella'ch gwefan o hyd. Rydym ni

OneSignal: Ychwanegu Hysbysiadau Gwthio yn ôl Penbwrdd, Ap, neu E-bost

Bob mis, byddwn i'n cael cwpl o filoedd o ymwelwyr yn dychwelyd trwy hysbysiadau gwthio porwr y gwnaethon ni eu hintegreiddio. Yn anffodus, mae'r platfform a ddewiswyd gennym bellach yn cau i lawr felly roedd yn rhaid imi ddod o hyd i un newydd. Yn waeth, nid oes unrhyw ffordd o fewnforio'r hen danysgrifwyr hynny yn ôl i'n gwefan felly rydyn ni'n mynd i daro. Am y rheswm hwnnw, roedd angen i mi ddewis platfform sy'n adnabyddus ac yn raddadwy. Ac fe wnes i ddod o hyd iddo yn OneSignal. Dim yn unig

Mae Cost Uchel Methiannau Dylunio Gwe yn Rhy Gyffredin

Pan ddarllenwch y ddwy ystadegau hyn, byddwch chi'n cael sioc. Nid oes gan fwy na 45% o'r holl fusnesau wefan. Ac o'r DIY's (Do-It-Yourselfers) sy'n cychwyn ar adeiladu safle, mae 98% ohonyn nhw'n methu â chyhoeddi un o gwbl. Nid yw hyn hyd yn oed yn cyfrif nifer y busnesau sydd â gwefan nad ydyn nhw'n gyrru arweinyddion yn unig ... sydd, yn fy marn i, yn ganran sylweddol arall. Mae'r ffeithlun hwn o Webydo yn tynnu sylw at y mater o bwys gyda methu

Integreiddio Google AdWords a Salesforce gyda Bizible Analytics

Mae Bizible yn caniatáu ichi ddadansoddi perfformiad eich AdWords yn seiliedig ar drawsnewidiadau yn hytrach na chliciau, gan ganiatáu ichi weithio'n unigryw gyda Salesforce i fesur perfformiad yn seiliedig ar ymgyrch, grŵp hysbysebu, cynnwys hysbysebion, a lefel allweddair. Gan fod Bizible yn gweithio gydag olrhain ymgyrchoedd cyfredol yn Google Analytics, gallwch olrhain aml-sianel yn hawdd ar draws ymgyrchoedd chwilio, cymdeithasol, taledig, e-bost ac ymgyrchoedd eraill. Nodweddion Allweddol a restrir ar safle Bizible AdWords ROI - sy'n gadael i chi ddrilio'n ddwfn ar AdWords