Seicoleg a ROI Lliw

Rwy'n sugnwr ar gyfer ffeithlun lliw ... rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi sut mae rhywiau'n dehongli lliwiau, lliw, emosiwn a brandio ac a yw lliwiau'n effeithio ar ymddygiad prynu ai peidio. Mae'r ffeithlun hwn yn rhoi manylion y seicoleg a hyd yn oed yr enillion ar fuddsoddiad y gallai cwmni eu sicrhau trwy ganolbwyntio ar y lliwiau maen nhw'n eu defnyddio trwy gydol eu profiad defnyddiwr. Mae emosiynau sy'n cael eu dwyn yn ôl lliw yn fwy seiliedig ar brofiadau personol nag ar yr hyn y dywedir wrthym y dylent ei gynrychioli. Efallai y bydd y lliw coch

Agreedo: Gwneud Cyfarfodydd yn Fwy Cynhyrchiol

Pan oeddwn i'n gweithio i gwmni meddalwedd mawr, fe wnes i stopio mynd i gyfarfodydd fel prawf unwaith. Roedd gan y tîm Rheoli Cynnyrch gyfarfodydd wedi'u trefnu trwy'r wythnos ac weithiau 8 awr lawn y dydd ... cyfarfod â chleientiaid, gwerthu, marchnata, datblygu a chefnogaeth. Roedd yn wallgof. Roedd yn wallgof oherwydd bod y sefydliad wrth ei fodd yn cwrdd ond byth yn dal eu gweithwyr yn atebol i gyflawni unrhyw beth gyda'r cyfarfod. Felly, am bythefnos wnes i ddim mynychu

A all Cyfryngau Cymdeithasol Wella Iselder?

Mae llyfr Mark Earl, Herd, wedi bod yn ddarlleniad caled i mi. Peidiwch â chymryd hynny yn y ffordd anghywir. Mae'n llyfr anhygoel wnes i ddod o hyd iddo trwy flog Hugh McLeod. Rwy'n dweud 'anodd' oherwydd nid yw'n olygfa 10,000 troedfedd. Mae Herd (Sut i newid ymddygiad torfol trwy harneisio ein gwir natur) yn llyfr cymhleth sy'n manylu'n drylwyr ar lu o astudiaethau a data i feddwl am ei ragosodiad craidd. Yn ogystal, nid yw Mark Earls