Beth Yw Ffeiliau Gwe Craidd Google a Ffactorau Profiad Tudalen?

Cyhoeddodd Google y byddai Core Web Vitals yn dod yn ffactor graddio ym mis Mehefin 2021 ac mae disgwyl i'r broses gyflwyno gael ei chwblhau ym mis Awst. Mae'r Folks yn WebsiteBuilderExpert wedi llunio'r ffeithlun cynhwysfawr hwn sy'n siarad â phob un o Ffactorau Gwe Craidd Google (CWV) a Ffactorau Profiad Tudalen, sut i'w mesur, a sut i wneud y gorau o'r diweddariadau hyn. Beth yw Vitals Gwe Craidd Google? Mae'n well gan ymwelwyr eich gwefan wefannau sydd â phrofiad tudalen gwych. Yn

Google Primer: Dysgu Sgiliau Busnes Newydd a Marchnata Digidol

Mae perchnogion busnes a marchnatwyr yn aml yn cael eu gorlethu o ran marchnata digidol. Mae yna feddylfryd rydw i'n gwthio pobl i'w fabwysiadu wrth iddyn nhw feddwl am werthu a marchnata ar-lein: Mae bob amser yn mynd i newid - mae pob platfform yn mynd trwy drawsnewidiad dwys ar hyn o bryd - deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau, prosesu iaith naturiol, rhith-realiti, realiti cymysg, data mawr, blockchain, bots, Rhyngrwyd Pethau ... ie. Er bod hynny'n swnio'n ddychrynllyd, cadwch mewn cof bod hynny i gyd

Wooing Mwy o Brynwyr a Lleihau Gwastraff Trwy Gynnwys Deallus

Mae effeithiolrwydd marchnata cynnwys wedi'i gofnodi'n dda, gan gynhyrchu 300% yn fwy o arweinwyr ar gost 62% yn is na marchnata traddodiadol, yn ôl DemandMetric. Does ryfedd bod marchnatwyr soffistigedig wedi symud eu doleri i gynnwys, mewn ffordd fawr. Y rhwystr, fodd bynnag, yw ei bod yn anodd dod o hyd i ddarn da o'r cynnwys hwnnw (65%, mewn gwirionedd), wedi'i genhedlu'n wael neu'n anneniadol i'w gynulleidfa darged. Mae hynny'n broblem fawr. “Gallwch chi gael y cynnwys gorau yn y byd,” a rennir

Amrywiaeth Cynnwys a Chanlyniadau Gyrru Fformatau

Mae eich cynulleidfa yn amrywio. Er y gallech werthfawrogi papur gwyn copi hir, efallai y bydd gobaith arall eisiau adolygu rhestr nodwedd cyn iddynt gysylltu â chi am fusnes. Mae'r ffeithlun gwych hwn o ContentPlus, gwasanaeth marchnata cynnwys yn y DU, yn darparu trosolwg o'r amrywiaeth o offrymau cynnwys sy'n bodoli, pam eu bod yn gweithio, a rhywfaint o ddata ategol. Mae ganddyn nhw hefyd blogbost sy'n cyd-fynd â'r cyfan gyda'i gilydd. Mae defnyddwyr rhyngrwyd wedi dod yn ddefnyddwyr cynnwys soffistigedig yn ddiweddar