Hanes Dylunio E-bost ac E-bost

44 mlynedd yn ôl, roedd Raymond Tomlinson yn gweithio ar ARPANET (rhagflaenydd Llywodraeth yr UD i'r Rhyngrwyd sydd ar gael i'r cyhoedd), a dyfeisiodd e-bost. Roedd yn fargen eithaf mawr oherwydd hyd at y pwynt hwnnw, dim ond ar yr un cyfrifiadur y gellid anfon a darllen negeseuon. Roedd hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr a chyrchfan gael eu gwahanu gan y & symbol. Pan ddangosodd ei gydweithiwr Jerry Burchfiel, yr ymateb oedd: Peidiwch â dweud wrth neb! Nid dyma rydyn ni i fod i weithio

Monitro Enw Da Uwch ar gyfer Marchnatwyr E-bost

Rydym wedi ysgrifennu tua 250ok yn y gorffennol ac maent yn parhau i wella eu offrymau cyflenwi. Nid yw'r mwyafrif o farchnatwyr e-bost mawr hyd yn oed yn ymwybodol y gallant fod â chanrannau cyflawni uchel iawn, ond gall eu e-bost fod yn sownd mewn hidlydd SPAM. Yn syml, mae cyflawnadwyedd yn golygu bod y neges wedi'i chyflwyno ... nid ei bod yn llunio'r blwch derbyn. Er bod atebion eraill yn y gofod hwn yn ddrud, mae 250ok yn ddatrysiad fforddiadwy sy'n cynnig mwy fyth o alluoedd - a chyhoeddiad heddiw

Dwyn yr abwyd o Phishers

Ydych chi erioed wedi mynd i bysgota lle rydych chi'n dal i ollwng eich llinell ac ychydig funudau'n ddiweddarach mae'ch abwyd wedi diflannu? Yn y pen draw, byddwch chi'n codi'ch llinell ac yn mynd i rywle arall, nac ydych chi? Beth pe baem yn cymhwyso hyn i Gwe-rwydo? Efallai y dylai pob unigolyn sy'n derbyn e-bost gwe-rwydo glicio drwodd ar y ddolen a nodi gwybodaeth wael yn y gofynion mewngofnodi neu Gerdyn Credyd. Efallai y dylem orlethu eu gweinyddwyr â chymaint yn llwyr