Recruit'em: Dewch o Hyd i Gysylltiadau Busnes ar Google

Os ydych chi'n chwilio am gysylltiad busnes ar draws rhwydweithiau cymdeithasol, mae Google yn offeryn gwych. Rwy'n aml yn chwilio am enw Twitter +, neu enw LinkedIn + i ddod o hyd i broffil. Mae gan LinkedIn, wrth gwrs, beiriant chwilio mewnol gwych (yn enwedig y fersiwn taledig) ac mae yna wefannau fel Data.com hefyd i ddod o hyd i gysylltiadau. Yn amlach na pheidio, rwy'n defnyddio Google serch hynny. Mae'n rhad ac am ddim ac mae'n gywir! Adeiladwyd RecruitEm yn arbennig ar gyfer recriwtwyr

BugHerd: Pwyntio, Clicio a Chydweithio ar y We

Dyma berl i chi ... beth pe gallech chi integreiddio'ch system rheoli prosiect ag anodiadau ar y sgrin i'w gwneud hi'n haws riportio materion a mynd i'r afael â thasgau ar y we? Dim rhannu sgrinluniau, pendroni am fersiynau porwr, na cheisio dehongli materion a ddisgrifiwyd gan rywun nad ydynt mor dechnegol ydych chi. Beth pe gallech chi agor pop ap ap porwr, pwyntio, clicio a riportio mater gyda'ch gwefan yn uniongyrchol i'ch tîm gwe neu

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer